Croatica Christiana Periodica, br. 57 (2006.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Alojz Ćubelić: Herman Dalmatin i intelektualni preporod Zapada u 12. stoljeću

Ivan Majnarić: Ruka i oko gospodina pape papinski legati u drugoj polovini XII. stoljeća

Hrvoje Petrić: Katolička obnova i konfesionalne tolerncije / netolerancije na širem prostoru Triplexa Confiniuma do oko 1630. gdine: primjer grada Koprivnice

Lovorka Čoralić: Iz prošlosti Ulcinjske biskupije i Barske nadbiskupije tragom gradiva iz mletačkoga Državnog arhiva (XVI. st.)

Sanela Mušija: L'esemplare vaticano della Dottrina cristiana breve di Matija Divković

Zvjezdan Strika: Imena sudionika zadarskih sinoda 1663. i 1680. godine

Milenko Krešić: Povijesne okolnosti osnutka i osnutak župe Dubrave u Trebinjskoj biskupiji prije 300 godina

Slaven Bertoša: Piaque sua Divina Maest de chiamare agl'eterni riposi: obredi ukopa puljskih svećenika (1741.-1817.)

Ivica Golec: Banska krajina u djelima svećenika Josipa Marića (1807.-1883.) i Pavla Lebera (1844.-1919.)

Jasna Turkalj: Politički proces protiv župnika Ivana Širmera, kandidata Stranke prava na izborima za Hrvatski sabor 1884. godine

Ivan Mandušić: Bibliografija radova o Bratovštini sv. Jeronima u Rimu

PRIKAZI I RECENZIJE

Stjepan Sirovec, Hrvati i Germanicum: u povodu 450. obljetnice Papinskog zavoda Germanicum u Rimu 1552.-2002., Zagreb Beč, 2004. (V. Vladić)

Ludmila Pacnerová, Česká Bible hlaholská (Bible višebrodská), Praha, 2000. (H. Kuna)

Harald Krahwinkler, ... in loco qui dicitur Riziano..., Zbor v Rižani pri Kopru leta 804, Die Versammlung in Rižana/Risano bei Koper/Capodistria im Jahre 804, Koper 2004. (I. Majnarić)

Ljudevit Anton Maračić, Pulski sv. Franjo: crkva i samostan sv. Franje u Puli, Pazin, 2005. (M. Katušić)

Ivan Čizmić Marin Sopta Vlado Šakić, Iseljena Hrvatska, Zagreb, 2005. (L. Čoralić)

Slaven Bertoša, Rašpor i Rašporski kapetanat: povijesni pregled, Pazin, 2005. (L. Čoralić)

Knjiga od uspomene (priredili fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Josip Lisac, s. Terezija Zemljić; uredili Josip Lisac, s. Terezija Zemljić), Šibenik, 2005. (L. Čoralić)

Frok Zefi, Skopsko-prizrenska nadbiskupija u 18. stoljeću, Zagreb, 2004. (L. Čoralić)

Hrvoje Mezulić Roman Jelić, O talijanskoj upravi u Istri i Dalmaciji 1918.-1943.: nasilno potalijančivanje prezimena, imena i mjesta, Zagreb, 2005. (L. Čoralić)

Fenomen krstjani u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Zbornik radova, Sarajevo Zagreb, 2005. (M. Katušić)

Acta Histriae, prispevki z međnarodne znanstvene konference Zločini brez žrtev, Koper, 2004. (M. Katušić)

Omiški ljetopis: Župa sv. Mihovila arkanđela u Omišu, god. III, sv. 3, Omiš, 2004. (L. Čoralić)

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 22, Z

1003057
0
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2006.
Meki
2006.
17 x 24 cm
Časopisi