Croatica Christiana Periodica, br. 58 (2006)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Lujo Margetić: Dobronja-zadarski dužnosnik ili hrvatski kralj?

Lovorka Čoralić: Iz prošlsti Boke-prilog životopisu Mihovila Cisille, opata Sv. Jurja pred Perastom (1605.-1646.)

Ivana Prijatelj Pavičić: Prilog poznavanja poliptiha Bogorodice s Djetetom iz Koločepa

Marijana Belaj-Marija Mirković: Vukovoj kao sveti prostor

Ante Burić: Bratoštvina sv. Antuna Padovanskog u Kaštel Lukšiću

Vincije B. Lupis: Josip Kosirić Teodošević-korčulanski biskup (1787.-1802.), vjerski i kulturni promicatelj

Franjo Emanuel Hoško: Je li biskip Vrhovac bio crkveni obnovitelj po mjeri Tridentskog koncila ili jansenist?

Marino Manin: Osobna imena i nadimci na Bujštini i Poreštini u prvoj polovici XIX. stoljeća

Tihomir Rajčić: Slva Bjeanović i njegova struja na Srpskoj stranici u Dalmaciji 80-ih godina XIX. stoljeća (vjerska gledišta)

PRIKAZI I RECENZIJE

Inventari fonda Veličajne općine zadaske Državnog arhiva u Zadru godine 1325.-1385., sv.I. (prepisao i priredio Robert Leljak), Zadar, 2006.(L. Čoralić)

Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392 (pripremili Nella Lonza i Zdravko Šundrica), Zagreb-Dubrovnik, 2005. (L. Čoralić)

Vesna Bauer Munić: Sakralna arhitektura istočno-istarskog komuna od 12. do 18. stoljeća. Prilog spomeničkoj topografiji, Zagreb, 2005.(F. Šanjek)

Mario Marinov (ured.): Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika u Starom Gradu na Hvaru, Stari Grad, 2006. (M. Trogrlić)

D. A. Facchinetti: O istarskim Slavenima, Labin, 2005. (L. Čoralić)

Toma Arhiđakon i njegovo doba (zbornik radova), Split, 2005. (L. Čoralić)

Zbornik o Antunu Vrančiću, Šibenik, 2005. (L. Čoralić)

Konjevrate i Mirlović Zagora-župe Šibenske biskupije (Zbornik radova), Šibenik-Zagreb, 2005. (B. Glavan)

Murterski godišnjak, broj drugi, godina 2004. Murter, 2005. (L. Čoralić)

Povijesni prilozi, god. 24., broj 29., Zagreb, 2005.(M. Butorac)

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, sv. 23., Zagreb, 2005.(M. Butorac)

Primljene publikacije (M. Biškup)

1003058
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2006.
Meki
2006.
17 x 24 cm
Časopisi