Croatica Christiana Periodica, br. 59 (2007.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Mirjana Matijević Sokol: Krsni zdenac Hrvata. Paleografsko-epigrafska raščlamba natpisa s krstionice kneza Višeslava

Milorad Pavić: Prilog poznavanju hodočasničkih putovanja od Venecije do Svete zemlje u XVI. stoljeću

Juraj Lokmer: Glagoljski ulomci iz župne crkve sv. Vida u Ozlju

Lovorka Čoralić: Prilog životopisu zadarskog nadbiskupa Ivana Evanđelista Parzaghija (1669. - 1688.)

Jelena Lakuš: Jozefinistički duh i katekizmi prve polovine 19. stoljeća u Dalmaciji

Robert Skenderović : Suradnja biskupa J. J. Strossmayera i Ivana Antunovića

Zorana Sokol - Gojnik: Duh moderne i nova liturgijska strujanja na primjeru crkve Gospe od Zdravlja u Splitu

PRIKAZI I RECENZIJE

Andrija Vojko Mardešić; Slavko Kovačić (priredili): Spisi apostolskih vizitacija Hrvatske biskupije iz godina 1579., 1602. / 1603. i 1624. / 1625., Rim, 2005. (L. Čoralić)

Lovorka Čoralić: Barani u Mlecima: povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice, Zagreb, 2006. (B. Glavan)

Stanko Josip Škunca: Povijesni pregled Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, Pula - Zadar, 2006. (S. Bertoša)

Giovanni Radossi: Monumenta Heraldica Iustinopolitana: stemmi di rettori, di famiglie notabili, di vescovi e della citt di Capodistria (con la collaborazione di Salvator Žitko), Rovinj Rijeka - Trst, 2003. (S. Bertoša)

Željko Domljan (gl. urednik): Omiš i Poljica, Zagreb, 2006. (M. Butorac)

Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 16. 18. rujna 2002. u Splitu, Split, 2006.(T. Vladislavić)

Crkva i društvo uz Jadran. Vrela i rezultati istraživanja (zbornik radova), Split, 2006. (M. Trogrlić)

Franjevci u Rovinju kroz povijest (zbornik radova), Pula, 2006.( S. Bertoša)

Mladen Andreis: Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijske uprave u Dalmaciji (1805.), Trogir, 2006. (L. Čoralić)

Ruđer Josip Bošković: Dnevnik putovanja iz Carigrada u Poljsku, Zagreb, 2006. (L. Čoralić)

Stjepan Razum (priredio): Spomenica župe sv. Lovre u Lovrečkoj Varoši, Zagreb, 2006. (D. Vojak)

Ivan Kevrić: Župa Poličnik, Zadar, 2006. ( Z. Strika)

Edo Merlić: Sveti Martin na Buzeštini tijekom šest stoljeća, Pazin Buzet, 2006. (S. Bertoša)

Josip Šiklić: Crkva svetoga Nikole u Pazinu, Pula, 2006. (S. Bertoša)

Boljunska glagoljska baština: Dražen Vlahov, Boljunska kronika, Poreč, 2006. (S. Bertoša)

Dinko Šokčević: Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Zagreb, 2006. ( S. Matković)

Andrej Rahten: Zavezdništva in delitve: razvoj slovensko hrvaških političkih odnosov v hasburški monarhiji 1848. - 1918., Ljubljana, 2005. (S. Matković)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE(M. Biškup)

1003059
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2007.
Meki
2007.
17 x 24 cm
Časopisi