Croatica Christiana Periodica, br. 60 (2007.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

"Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Lujo Margetić: O nekim osnovnim problemima Bašćanske ploče

Dijana Koralić: Franjevci i njihovi samostani u Humu

Lovorka Čoralić: Hrvatski iseljenici i mletački dominikanski samostan i crkva SS. Giovanni e Paolo (S. Zanipolo)

Lenka Blehova Čelebić: Vjerska slika Boke Kotorske početkom XVI. vijeka arhivska svjedočanstva

Slaven Bertoša: Kontrada i njezina sela: povijesni i zemljopisni podaci

Petar Sedlák: Leopold Kollonić (1631. 1707.) kardinal hrvatskoga podrijetla i njegova crkvena i politička djelatnost

Ivan Majnarić: Razmišljanja o historiografskom pristupu problemu uzdizanja Zadra u status nadbiskupije i metropolije 1154. godine

Božena Glavan: Pogled objavljenih izvora i literature o Privlaci u srednjem i ranom novom vijeku (s posebnim osvrtom na crkvenu povijest)

Emilio Martini: Identités nationales et universalité de l'esprit: Le curé de campagene et le Prix Nobel face l'histoire ou l'enjeu de l'Europe et de la Méditerranée

DISKUSIJA

Vine Mihaljević: Prilog znanstvenoj raspravi o djelima bosanskog franjevca fra Mate (Matije) Divkovića

PRIKAZI I RECENZIJE

Ranko Starac: Ranokršćanski crkveni kompleks u šumi Cickini u Malinskoj na otoku Krku (Malinska-Dubašnica, 2006.) i Franjo Velčić, 555. obljetnica frankopanske darovnice (1451.2006.). Kapela Sv. Vida (Malinska-Dubašnica, 2006.) (T. Galović)

Lenka Blehova Čelebić: Hrišćanstvo u Boki 1200. 1500.: kotarski distrikt, Podgorica, 2006.(M. Katušić)

Ljudevit Anton Maračić: Cerski Kolobe: Placido Cortese (1907. 1944.), mučenik kršćanske ljubavi (u povodu stote obljetnice rođenja), Zagreb, 2007. (L. Čoralić)

Marija Mogorović Crljenko: Nepoznati svijet istarskih žena položaj i uloga žena u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrad u 15. i 16. stoljeću, Zagreb, 2006. (M. Butorac)

Dražen Vlahov: Glagoljski rukopsi iz Roča: Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523. 1611.), Pazin, 2006.(L. Čoralić)

Marino Manin: Zapadna Istra u katastru Franje I. (1818. 1840.), sv. I-II, Zagreb, 2006.(M. Butorac)

Povijest obitelji Zrinski (zbornik), Zagreb, 2007.(L. Čoraloć)

Zbornik o Luki Vladmiroviću, Zagreb, 2006.(L. Čoraloć)

2. Istarski povijesni Biennale: Sacerdotes, iudices, notarii...: posrednici među društvenim skupinama, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, sv. II, Poreč, 2007. (L. Čoralić)

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, volumen 24, Zagreb, 2006. (M. Butorac)

Časopis za povijest zapadne Hrvatske, god, I., sv. 1, Rijeka, 2006. (T. Galović)

Murterski godišnjak, broj treći, godina 2005. (posvećen 140-oj obljetnici murterske Čitaonice), Murter, 2006. (L. Čoraloć)

Danijel Miščin: Temelji diploma

1003060
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2007.
2007.
17 x 24 cm
Časopisi