Croatica Christiana Periodica, br. 61

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Zvjezdan Strika: Septem notabilia de auctoritate Petri dubrovačkog dominikanca Ivana Stojkovića

Lovorka Čoralić: Kotorski iseljenici i hrvatska Bratovština sv. Jurja i tripuna u Mlecima (XV.-XVIII. st.)

Dina Ožić Bašić: O arhitektonskom razvitku franjevačkog samostana sv. Križa u Živogošću u XVII. I XVIII. stoljeću

Maja Polić: Ličnosti iz zapadne Hrvatske u Korespondenciji Rački-Strossmayer

Jasna Turkalj: Pop Jura nevredi ništa - loš svećenik ili politički neistomišljenik?

Miroslav Akmadža: Oduzimanje crkvenih matičnih knjiga u Hrvatskoj u vrijeme komunizma

Stipan Trogrlić: Istarska svećenička udruženja Zbor svećenika sv. Pavla za Istru i Društvo svećenika sv. Ćirila i Metoda u Pazinu

PRIKAZI I RECENZIJE

Sereno Detoni: Giovanni IV papa dalmata (Collaborazione scientifica di Jadranka Neralić), Citt del Vaticano, 2006. (S. Bertoša)

Statuta Communis Duorum Castrorum / Statut Dvigradske općine: početak 15. stoljeća (Jakov Jelinčić, Nella Lonza), Pazin-Kanfanar, 2007. (L. Čoralić)

Knjige nekretnina dubrovačke općine (13.-18. st.), Libri domorum et terrenorum Communis Ragusii deliberatis ad affictum (saecc. XIII-XVIII), priredili I. Benyovsky Latin i D. Zelić, sv. I.-II., Zagreb-Dubrovnik, 2007. (L. Čoralić)

Hrvatska povijest u ranome novome vijeku, svezak III., Zagreb, 2007. (B. Glavan)

I Croati a trieste, uredio Damir Murković, Trieste, 2007. (S. Bertoša)

Lovorka Čoralić: Iz prošlosti Boke odabrane teme, Samobor, 2007. (M. Katušić)

Silvano Božić, Rašpor: zbivanja na istarskom krasu od pojave Rašpora pa do kraja drugog tisućljeća i Podrašpor: tri stoljeća rašporskog sela 1700.-2000., vlastita naklada, Rijeka, 2007. (S. Bertoša)

Josip Juraj Strossmayer, Hrvatska. Ekumenizam. Europa /Chorwacja. Ekumenizam. Europa (Ur. Maria D browska-Prtyka i Maciej Czerwi ski), Kraków, 2007. (S. Slišković)

Autobiografija isusovaca Bartola Kašića u prijevodu i izvorniku (1575. 1625.), Zagreb, 2006. (B. Glavan)

Nikola Bačić, Pasionska baština Vele Luke, Vela Luka, 2007. (F. Mirošević)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE (M. Biškup)

1003061
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2008.
Meki
2008.
17 x 24 cm
Časopisi