Croatica Christana Periodica, br. 62

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

S. Bertoša: Motovun i Motuvunština u novome vijeku

L. Čoralić: Albanski prognanik, Zmajevićev podanik zadarski svećenik Marko Delvesi (XVII. st.)

Z. Kudelić: Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini tijekom austrougarske vladavine u novijoj domaćoj i inozemnoj historiografiji

M. Riman: Fortunat Pintarić uz 140. obljetnicu smrti (3. III. 1798. 25. II. 1867.)

Z. Grijak: Predstavka episkopata Vrhbosanske metropolije iz 1903. godine u svjetlu austrougarske vjerske politike u Bosni i Hercegovini

J. Raguž: konavoski dekanat u drugoj polovini XX. stoljeća

PRIKAZI I RECENZIJE

F. Šanjek: Dominikanci i Hrvati, osam stoljeća zajedništva (13. 21.), Zagreb, 2008. (T. Vladislavić)

M. Kunčić: Od pošasti sačuvaj nas: utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. I XVI. stoljeću, Zagreb, 1998. (L. Čoralić)

Zbornik o mons. dr. Jurju Magjercu. Povodom 50-godišnjice smrti, Zagreb, 2008. (L. Čoralić)

M. Polić Bobić: Rađanje hispanoameričkog svijeta, Zagreb, 2007. (F. Šanjek)

Toponimija otoka Ugljana, (gl. urednik Vladimir Skračić), Zadar, 2007. (L. Čoralić)

Zapisnici Poglavarstva grada Koprivnice od 1639. do 1700. godine, priredila Karmen Levanić, Samobor, 2006. (B. Glavan)

Kanonske vizitacije senjske i Modruške (Krbavske) biskupije: personalne vizitacije župe Senj (18. stoljeće), priredio Šime DEMO, Zagreb, 2007. (L. Čoralić)

Pietro Predonzani: Gospodarska rasprava s praktičnim uputama ratarima, Dom i svijet zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u zagrebu, Zagreb, 2007. (L. Čoralić)

Stipan Trogrlić: Katolička crkva u Istri: nacionalno-političke i idejne podjele (1880. 1914.), Pula, 2006. (S. Bertoša)

Antun Jarm: Pribrojeni zboru mučenika. Svećenici Čakovačke i Srijemske biskupije svjedoci i žrtve u vrijeme i neposredno nakon Drugog svjetskog rata, Čakovo, 2007. (I. Majnarić)

Zvonimir Despot, Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine 1941. 1948., Zagreb Slavonski Brod, 2007. (M. Grhahek Ravančić)

Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 49, Zagreb-Zadar, 2007. (M. Katušić)

Povijesni prilozi, god. 26., br. 32., Zagreb, 2007. (M. Butorac)

Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, svezak XLII-XLIII., Rijeka, 2006. (M. Butorac)

Kulturna baština: časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja, sv. 33., Split, 2006. (L. Čoralić)

IN MEMORIAM

Tomislav Zdenko Tenšek

PRIMLJENE PUBLIKACIJE

1003062
0
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2008.
Meki
2008.
17 x 24 cm
Časopisi