Croatica Christiana Periodica br. 63

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

H. Breko Kustura: Svjedočanstvo Notkerove zbirke Liber Ymnorum iz Hrvatske: sekvencijar najstarijeg pulskog misala (HR-ŠIBF) iz 11. stoljeća. Paleografska i repertoarna analiza

Z. Sambunjak: Duhovna potraga Petra Hektorovića

L. Čoralić: Hrvatski iseljenici u Mleci i Scuala grande S. Rocco

M. Ćutić Gorup: Dekret nadvojvode Ferdinanda iz 1599. o izgonu protestanata

D. Botica: Naručiteljska djelatnost Jurja Branjuga, biskupa graditelja: gradnja i opremanje župne crkve sv. Ladislava u Pokupskom kao odraz kulturnih i političkih ideja kraja 17. i prve polovine 18. st. U Zagrebu

D. Damjanović: Herman Bollé izgradnja i opremanje katedrale u Čakovu (1876. 1884.)

D. Ožić Bašić: Obnova franjevačkog samostana sv. Križa u Živogošću u XIX. i početkom XX. stoljeća

Z. Matić: Ivan Merz, suutemeljitelj i idejni vođa hrvatskoga orlovstva

F. Mirošević: Sukob Vatikana i fašizma 1931. prikazan u hrvatskom tisku

PRIKAZI I RECENZIJE

F. Šanjek: O. P. Dominikansko učilište u Dubrovniku 1886. 1967., Zagreb, 2007. (L. Čoralić)

M. Tomasović: Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u Makarskom primorju, Makarska, 2007. (L. Čoralić)

Srednjovjekovni registri Zadarskog i Splitskog kaptola, priredili: Damir Karbić, Maja Katušić i Ana Pisačić, Zagreb, 2007. (M. Butorac)

Vodički običajnik (ur. T. Cukrov), Šibenik, 2008. (L. Čoralić)

Smjernice za pastoral Roma, Zagreb, 2008. (D. Vojak)

725 godina Velog Lošinja: 1280.-2005., Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 725. obljetnica dolaska Hrvata na južni dio otoka Lošinja, Zagreb, 2005. (S. Bertoša)

Zbornik Općine Lupoglav, knjiga šesta, Lupoglav, 2008. (S. Bertoša)

Zbornik Općine Lanišće, knjiga četvrta, Lanišće, 2008. (S. Bertoša)

Zbornik odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, sv. 25, Zagreb, 2007. (M. Butorac)

Povijesni prilozi, god. 26., br. 33., Zagreb, 2007. (M. Butorac)

Scrinia Slavonica, sv. 8, Slavonski Brod, 2008. (M. Ostajmer)

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, god. II.-III./2007.-2008., sv. 2 i 3, Rijeka, 2008. (T. Galović)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE (M. Biškup)

1003063
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2009.
Meki
2009.
17 x 24 cm
Časopisi