Croatica Christiana Periodica br. 64 (2009.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

L. Čoralić: Na putu u Svetu Zemlju hodočašća u Jeruzalem (tragom nekoliko oporuka hrvatskih iseljenika u Mlecima, XV.-XVI. st.)

Z. Novak: Crkvene prilike u Rapskoj biskupiji u XVI. stoljeću

I. Mandušić: Ugarski povjesničar Nikola (Miklós) Istvánffy (1538.-1615.) i njegovo djelo Historiarum de rebus Ungaricis u hrvatskoj histrografiji

S. Piplović: Crkve u Dalmatinskoj zagori iz XIX. stoljeća

Š. Musa Z. Leženić: O jeziku i stilu spisateljskog djela fra Antuna Kneževića

V. Švoger: Skica za portret Adolfa Vebera Tkalčevića (U povodu sto dvadesete obljetnice smrti)

M. Medved: Nastanak Riječke biskupije 1925. godine

I. Ognyanova: Religion and Church in the Ustasha Ideology (1941. 1945.)

PRIKAZI I RECENZIJE

I. Majnarić, Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159. 1204.), Zagreb, 2008. (L. Čoralić)

I. Kurelac, Dinko Zavorović: šibenski humanist i povjesničar, Šibenik, 2008. (L. Čoralić)

M. Domazet M. Vuletin T. Bartulović: Odvitnice Gospe Stomorijo: kontinuitet i promjene na primjeru svetišta Gospe Stomorije, Zagreb, 2008. (L. Čoralić)

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca: posljednjih stotinu godina (1907.-2007.) prvi svezak (Kapituli Samostani Sjemeništa Poznatiji likovi Pokojna braća), Zagreb, 2008. (L. Čoralić)

J. Krišto, Riječ je o Bosni, Zagreb, 2008. (M. Barać)

Obsidio Iadrensis/Opsada Zadra, Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionaluim, vol. 54., Scriptores, vol. VI. HAZU, Zagreb, 2007. (G. Budeč)

Z. Ladić E. Orbanić, Spisi istarskih bilježnika I, Spisi labinskih bilježnika, sv. I, Knjiga Člabinskog bilježnika Bartolomeja Gerazija (1525. 1550.), Pazin, 2008. (T. Vladislavić)

Epistolae et communications rectorum Dalmatiae et Albaniae Venetae / Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. 1, prepisali i uredili Lovorka Čoralić i Damir Karbić, HAZU, Zagreb, 2009. (B. Glavan)

Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, god. 27., br. 35., Zagreb, 2008. (M. Butorac)

Zbornik odsjeka za povijesne znanosti zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, sv. 26, Zagreb, 2008. (A. Mešić)

Vjesnik Istarskog arhiva, sv. 11. 13., Pazin, 2004. 2006. (S. Bertoša)

U Vatikanu održan međunarodni znanstveni simpozij Crkva u Hrvatskoj i Drugi vatikanski koncil. (N. Grdinić)

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, god. II.-III./2007.-2008., sv. 2 i 3, Rijeka, 2008. (T. Galović)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE (M. Biškup)

1003064
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2009.
Meki
2009.
17 x 24 cm
Časopisi