Croatica Christiana Periodica br. 65 (2010.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

I. Benyovskiy Latin: Razvoj srednjovjekovne Operarije institucije za izgradnju katedrale u Trogiru

Z. Novak: Juraj Slovinac teolog i profesor pariške Sorbone

Z. Strika: Pokušaj suzbijanja glagoljice na Zadarskoj sinodi 1460. godine

L. Čoralić: Oporučna svjedočanstva i zapis o posveti hrvatske veze s mletačkom crkvom S. Lio (XV.-XVIII. st.)

S. Ćosić: Državna uprava u Dalmaciji i crkveni preustroj 1828./1830. godine

M. Polić: Slovenski svećenik Franjo Ravnik kao hrvatski narodni preporoditelj

I. Zvonar: Knjižnica Hrvatske bogoslovske akademije

M. Riman K. Riman: Oratorijski zbor sv. Marka u vrijeme djelovanja Mladena Pozajića u svjetlu kritike

S. Trogrlić: Represija jugoslavenskog komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Istri (1945.-1947.)

S. Slišković: Doprinos sv. Benedikta i njegova reda oblikovanju moderne Europe

PRIKAZI I RECENZIJE

D. Lovrenović, Stećci. Bosansko i humsko mramorje srednjega vijeka, Sarajevo, 2009. (A. Biočić)

F. Rački, Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. Stoljeća, priredio Mladen Ančić, Zagreb, 2009. (B. Glavan)

I. Benyovski Latin, Srednjovjekovni Trogir: Prostor i društvo, Zagreb, 2009. (L. Čoralić)

T. Tvrtković, Između znanosti i bajke: Ivan Tomko Mrnavić, Zagreb-Šibenik, 2008. (L. Čoralić)

Humanitas et litterae (Zbornik u čast Franje Šanjeka), Zagreb, 2009. (A. Biočić)

Z. Šundrica, Tajna kutija Dubrovačkog arhiva, I. dio., Zagreb-Dubrovnik, 2008. (M. Katušić)

P. Kero, Župa sv. Martina u Dračevcu Ninskom, Zadar, 2009. (Z. Strika)

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca: posljednjih stotinu godina (1907.-2007.), drugi svezak, Zagreb, 2009. (L. Čoralić)

L. Kos-Stanišić, Latinska Amerika. Povijest i politika, Zagreb, 2009. (A. Biočić)

Nezavisna Država hrvatska 1941.-1945. Zbornik radova, ur.: Sabrina P. Ramet, Zagreb, 2009. (A. Biočić)

Povijesni prilozi, god. 28., broj 36., Zagreb, 2009. (J. Balić)

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. XLVII, Zagreb-Dubrovnik, 2009. (L. Čoralić)

Građa i prilozi za povijest Dalmacije, br. 21., Split, 2006./2007. (J. Balić)

Acta Histriae, letnik 16, številka 1-2, 2008., Koper (F. Novosel)

Kronika međunarodnog i interdisciplinarnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.)

Zbornici Circolo dell'Ambasciata Croata, 1-3, Zbornici veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici uredio akademik Emilio Marin

PRIMLJENE PUBLIKACIJE (M. Biškup)

1003065
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2010.
Meki
2010.
17 x 24 cm
Časopisi