Croatica Christiana Periodica br. 66 (2010.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

S. Cvetnić: Dominikanci u hrvatskim krajevima i ikonografija nakon Tridentskoga sabora (1545.-1563.)

L. Čoralić: Korčulanska crkva i svećenstvo u spisima mletačke magistrature Consiglio dei Diecu (XVIII. st.)

J. Dragičević: Maksimilijan Vrhovac i slobodno zidarstvo u 18. stoljeću

M. Polić: Prilog poznavanju života i djela svećenika i povjesničara dr. Andrije Račkoga (Fužine, 1870. Rijeka, 1957.)

J. Šimunović: Katehetska djelatnost Josipa Salača u ženskim realnim gimnazijama u Zagrebu

I. Miškulin: Čaglićka epizoda prilog životopisu Josipa Buturca

Z. Kudelić: Nova analiza austrougarskog razdoblja bosanskohercegovačke povijesti u knjizi Kroćenje balkanskog nacionalizma i habsburška civilizacijska misija u Bosni

Z. Blažević: Suvremena religijska historija: teorijska polazišta, metodološke smjernice i istraživačke perspektive

M. Artuković: Biskup Strossmayer i pitanje jezika u školama Mađarskih kralj. državnih željeznica u Hrvatskoj

PRIKAZI I RECENZIJE

Papa Inocent III., Between God and Man: Six Sermons on the Priestly Office, preveli i uvod napisali Corrine J. Vause i Frank C. Gardiner, Washington, 2004., (I. Razum)

Franjo Emanuel Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma, Zagreb, 2007. (D. Patafta)

Čorđe Milović, Boka kotarska u doba Venecije (na izvorima mletačkih arhiva) Split, 2009. (L. Čoralić)

Annie Lacroix-Riz, Le Vatican, L`Europe et le reich de la Premire Guerre mondiale á la guerre froide, Paris, 1996. / Vatikan, Evropa i Rajh od Prvog svetskog rata do hladnog rata, Beograd, 2006.. (F. Mirošević)

Ružica Vuk, Ludbreška Podravina gospodarski razvoj kao faktor transformacije, Samobor, 2009. (B. Glavan)

Majka Klara Žižić i njezina Družba 1706. 2006., Zbornik proslave 300. obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeteljiice Družbe sestara franjevki od Bezgrješne (urednica s. T. Zemljić), Šibenik, 2009. (L. Čoralić)

Identitet Like: korijeni i razvitak, knj. I.-II. (urednik Željko Holjevac), Zagreb-Gospić, 2009. (L. Čoralić)

Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine crnogorskog primorja (uredila Lovorka Čoralić), Zagreb, 2009. (A. Biočić)

Historijski zbornik, godina LXII, br. 2, Zagreb, 2009. (B. Glavan)

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 51, Zagreb-Zadar, 2009., (J. Balić)

Modruški zbornik, III. 2009., Mordruš, 2009. (M. Katušić)

Acta Histriae, letnik 17, leto 2009., številka 1-2, Koper, 2009. ( J. Balić)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE (M. Biškup)

1003066
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2011.
Meki
2011.
17 x 24 cm
Časopisi