Croatica Christiana Periodica, br. 67 (2011.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u ZagrebuSADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Z. Novak: Utjecaj kulta Blažene Djevice Marije na neke aspekte pobožnosti na istočnoj jadranskoj obali u razvijenome i kasnome srednjem vijeku

I. Prijatelj Pavičić Ogledalo pravednog trgovca: ispovijed i traktat o krepostima iz kodeksa Buća

L. Čoralić: Prilog poznavanju djelovanja duhovnih osoba iz Hvara u Mlecima (XV.-XVIII. st.)

E. Stipčević: Dominikanci i glazba u Hrvatskoj (16.-20. stoljeće)

A. Mateljak: Hrvatska i njemačka propovjedna književnost: primjer Đure Rapića i Hahna Modesta (18. stoljeća)

S. Slišković: Hrvatsko-bugarski crkveni odnosi u 19. i 20. stoljeću

J. Turkalj:  Dr. Juraj Žerjavić »spiritus agens« izabranoga pokreta i »bune«u Mariji Bistrici 1892. godine?

M. Polić: Studenti Augustineuma (Frintaneuma) s područja Riječke nadbiskupije/metropolije (Zapadna Hrvatska)

S. Trogrlić: Neki naglasci u pastoralnom djelovanju biskupa Jurja Dobrile (1858.-1882.)

J. Bracanović: Hrvatski biskup Jordan Zaninović (1903. – 1917.)

PRIKAZI I RECENZIJE

Bernardin Frankopan Modruški, Oratio pro Croatia / Govor za Hrvatsku (1522.), studiju prepisali i prijevod priredili Ivan Jurković i Violeta Moretti, Mordruš, 2010. (L. Čoralić)

Zef Mirdita, Valsi – starobalkanski narod (od povijesne pojave do danas), Zagreb, 2009. (M. Butorac)

Teodora Shek Brnardić, Svijet Baltazara Adama Krčelića – Obrazovanje na razmeđu tridentskog katolicizma i katoličkog prosvjetiteljstva, Zagreb, 2009. (M. Butorac)

Ivan Grah, »Udarit ću pastira«. Sudbina nekih crkvenih djelatnika od 1940. do 1990. na području današnje Porečke i Pulske biskupije, Pazin, 2009. (S. Bertoša)

Mario Jareb, Hrvatski nacionalni simboli, Zagreb, 2010. (I. Šubic)

Sedamdeset stoljeća zadarske Crkve sv. I. Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Sošije (Anastazije), 16.-18. studenoga 2004., Zadar, 2009. (F. Novosel)

Veličina malenih. Povijest i kulturna baština Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca (uredio Milan Pelc), Zagreb, 2010. (L. Čoralić)

800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. – 2009. (Zbornik radova), Zagreb/Varaždin, 2009. (F. Šanjek)

Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 13. prosinca 2007. u Zagrebu (ur. Suzana Miljan), Zagreb, 2009. (F. Novosel)

Narodi ostaju, režimi se mijenjaju, Zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. Bože Milanovića (1890.-1980.), sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu 11.-13. listopada 1990. (urednik Ilija Jakovljević), pazin, 2010. (E. Teklić)., (J. Balić)

Zadar i okolica od Drugog svjetskog rata do Domovinskog rata (Zbornik radova), gl. Urednik Tado O

1003067
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zabreb, 2011.
2011.
17 x 24 cm
Časopisi