Završni dokumenti (D-78)

4,00 €
s PDV-om
Težina: 0.05 kg

Nema sumnje da je pojava Katekizma Katoličke Crkve kojega je dao izraditi i potom odobrio najveći crkveni autoritet, vrlo značajan povijesni datum za vjeru i teologiju u pokoncilskom razdoblju. Novi Katekizam je najavljen u završnom dokumentu Izvanredne sinode biskupa održane povodom dvadesete obljetnice Drugog vatikanskog sabora. Među prijedlozima i važnim preporukama tog skupa biskupa bila je i želja da se izradi katekizam za cijelu Crkvu. U svom zaključnom nagovoru papa Ivan Pavao II. izričito je spomenuo tri prijedloga sinode: da se što prije dovrši Crkveni zakonik za Crkve istočnog obreda, nadalje, da se točnije istraži status biskupskih konferencija i želju za kompendijem ili katekizmom cjelovite katoličke nauke. Ovu želju je Papa stavio na prvo mjesto kao izraz i potrebu opće i pojedinačnih Crkava.

9060780
978-953-151-587-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1986.
11,5 x 16,5; 51 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti