Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166)

4,00 €
s PDV-om
Težina: 0.10 kg

Ova okružnica upućena je ponajprije dijecezanskim biskupima ne bi li se uloga crkvenih arhiva, koja im je također na brizi, vrednovala na takav način da se istakne i njihova pastoralna datost. U uvodu okružnice stoga stoji: „Proučavanje vlastite prošlosti bez predrasuda, a na temelju dokumenata, čini Crkvu sve boljom, čini je pravom poznavateljicom humanosti, 'stručnjakinjom za ljudskost', jer se na taj način ona otkriva u svojoj povijesnoj dubini i snazi koja joj istodobno dopušta prepoznavanje u vlastitoj raznolikoj i trajnoj inkulturaciji i akulturaciji (tj. otkriva se njezino kulturno stapanje u etnološkome i sociološkome smislu). Takvo istraživanje utemeljeno na arhivskim dokumentima omogućuje da doprinosi predaje izgrađuju budućnost, pri čemu sjećanje (memorija) predstavlja i proročanstvo“. Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra uvod u ovaj dokument zaključuje konstatacijom kako je napisana da bi se pobudilo zanimanje za crkvene arhive, što je odgovor na davno izrečenu želju pape Ivana Pavla II. da je „nužno provesti njihovo sustavno i razborito unapređivanje kako bi ih se uključilo u vitalne tijekove kulturne i pastoralne djelatnosti Crkve“.

9061660
978-953-11-0860-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2014.
11,5 x 16,5; 51 str.
Dokumenti