Pastoralna uloga crkvenih arhiva (D-166)

27,00 kn
s PDV-om

Ova okružnica upućena je
ponajprije dijecezanskim biskupima ne bi li se uloga crkvenih arhiva, koja im
je također na brizi, vrednovala na takav način da se istakne i njihova
pastoralna datost.U uvodu okružnice stoga
stoji: „Proučavanje vlastite prošlosti bez predrasuda, a na temelju dokumenata,
čini Crkvu sve boljom, čini je pravom poznavateljicom humanosti,
'stručnjakinjom za ljudskost', jer se na taj način ona otkriva u svojoj
povijesnoj dubini i snazi, koja joj istodobno dopušta prepoznavanje u vlastitoj
raznolikoj i trajnoj inkulturaciji i akulturaciji (tj. otkriva se njezino
kulturno stapanje u etnološkome i sociološkome smislu).Takvo istraživanje
utemeljeno na arhivskim dokumentima omogućuje da doprinosi predaje izgrađuju
budućnost, pri čemu sjećanje (memorija) predstavlja i proročanstvo“.Papinsko povjerenstvo za crkvena kulturna dobra
uvod u ovaj dokument zaključuje konstatacijom kako je napisana da bi se
pobudilo zanimanje za crkvene arhive, što je odgovor na davno izrečenu želju
pape Ivana Pavla II. da je „nužno provesti njihovo sustavno i razborito
unapređivanje kako bi ih se uključilo u vitalne tijekove kulturne i pastoralne
djelatnosti Crkve“
9061660
978-953-11-0860-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2014.
11,5 x 16,5 cm; 51 s
Dokumenti