Jakovljeve ljestve hrvatske lirike

50,00 kn
s PDV-om

Tekstovi koje je autor sabrao u ovoj knjizi najvećim su dijelom objavljeni u biblioteci Media, koja nastoji ponuditi drukčije viđenje ukupne hrvatske književnosti i umjetnosti XX. stoljeća. Autor je nastojao afirmirati - od Marka Marulića do Maka Dizdara - onu hrvatsku vodoravnicu i okomicu kojima je do nadilaženja novovjekovnog loma vjere i života. Knjiga, njezini eseji, nastoje biti odnos apsolutnosti i osobnosti, slobode i mira koji su vezani uz neposredan odnos s Bogom.

9090210
978-953-151-966-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
13 x 20 cm, 267 str.
Eseji