CD - Zvan Betlema. Hrvatske božićne pjesme 3

10,00 €
s PDV-om
Težina: 0.10 kg

"Treći kompaktni disk – Zvan Betlema – vodi nas izravno u ove hrvatske krajeve: u okolicu Zagreba (Sklopi blage očice – Lupoglav), Podravinu (Zvan Betlema), Međimurje (Dete milo), Bačku (Spavaj mali Božiću), Dalmaciju (Spavaj, spavaj, Ditiću; Ovoga vremena i Veseli se, Majko Božja), te Istru (Zašla zvezda). Tako na ovome kompaktnom disku odjekuje sav onaj pučki raspjevani Božić: od zanijete uspavanke (Dete milo; Spavaj, spavaj, Ditiću; Spavaj mali Božiću), preko drevnog baladično-epskog kazivanja (Zvan Betlema u obradi Mate Lešćana i Zašla zvezda u obradi Anđelka Klobučara), meditativno-asketskog Ovog vremena u slobodno razvijenoj interpretaciji Vladimira Ruždjaka, do nabujaloga skupnog božićnog zanosa u dalmatinskoj Veseli se, Majko Božja. Sadržajno, teološki uvodi u to božićevanje pjesma božićnog kanona Oj pastiri, čudo novo, a primjer umjetničkog stvaranja na tolikoj tradiciji znaći Domjanić-Taclikova Tama je svud.Zagrebački madrigalisti uz Simfonijski orkestar

Solisti: Ivanka Boljkovac, sopran; Ruža Pospiš-Baldani, alt; Vladimir Ruždjak, bariton

Dirigent: Vladimir Kranjčević1.Oj pastiri, čudo novo

2.Dete milo (Međimurje)

3.Sklopi blage očice (Lupoglav)

4.Zvan Betlema (Podravina)

5.Spavaj, spavaj, Ditiću (Dalmacija)

6.Zašla zvezda (Istra)

7.Oj Djetešce moje drago

8.Ovoga vremena (Dalmacija)

9.Spavaj mali Božiću (Bačka)

10.Tama je svud

9410130
0
Kršćanska sadašnjost
2008.
Multimedija