Grad u naručju svetoga Vida

Nadbiskupove poruke i propovijedi 2001. - 2015.
140,00 kn
s PDV-om

Kao što
se već u podnaslovu kaže, knjiga je nastala kao zbir poruka i propovijedi koje
je prvi riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić održao o svetkovini sv. Vida,
zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije.

Povod objavljivanja bio je
višestruki: 90. obljetnica biskupijskoga središta u Rijeci, 45. obljetnica
osnutka Riječko-senjske nadbiskupije, 15. obljetnica Riječke nadbiskupije, 40.
obljetnica svećeničkoga i 15. obljetnica biskupskoga ređenja mons. Devčića! „U
porukama se zrcale pouke, inicijative i promišljanja u određenome trenutku
vjerničkoga hoda, čime se mogu dodirnuti i stvarne potrebe vjernika i društva
unutar tih petnaest godina.

No tekstovi nisu samo odraz trenutka, nego imaju
vrijednost kršćanske trajnosti, proročkoga vrjednovanja, upozoravanja i
usmjeravanja“, istaknuo je kardinal Josip Bozanić u predgovoru, te dodao: „I onda kada
se radi o sasvim konkretnim i prigodnim poticajima, Nadbiskup ih čuva od
'iskoristivosti' prigode. Tako i dalje ostaju živjeti poruke koje se tiču:
oplemenjivanja suvremenoga života vjerom, odnosa roditelja prema djeci, brige
za mlade, uzora i pomoći svetih, povezanosti zemaljskoga i nebeskoga života,
važnosti jedinstva i zajedništva, euharistijskoga prinošenja i prikazivanja
vlastitoga života“.

Knjiga je izišla kao suizdanje Riječke nadbiskupije i
Kršćanske sadašnjosti.

9103000
978-953-11-0911-6
Kršćanska sadašnjost
Riječka nadbiskupija
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2015.
223
17 x 24 cm; 223 str.
Izvan nizova