Župnik Franjo Jurak - uloga župnika u gradu

114,29 kn
s PDV-om

Župnik
Franjo Jurak ubraja se u one hrvatske svećenike, intelektualce, koji su bili
povezani neraskidivim korijenima sa zdravom tradicijom, a u svojemu načinu
života i rada neumorno, i češće nemirno, tražili su nove putove vjerskoga,
crkvenoga i nacionalnoga djelovanja.Franjo
Jurak je svojim hrabrim i katkada neočekivano 'nerazumnim' izričajima ljubavi i
milosrđa fascinirao ali i uznemirivao, donekle slično kao što to čini i papa
Franjo danas. Bio je župnik koji bi se savršeno uklopio u pontifikat pape
Franje i u Jubilej milosrđa.Čitatelji
koji su ga poznavali moći će uspoređivati svoje uspomene i sjećanja s napisanim
tekstovima u ovoj knjizi, a za čitatelje koji ga nisu poznavali to je prigoda
upoznati iznimno aktivnoga gradskoga župnika čija su vrata župnoga ureda i
stana bila uvijek otvorena. Svi potrebiti ljudi i nadasve siromasi mogli su
uvijek računati na župnika Franju na Selskoj cesti u Zagrebu.Ova nam
ga knjiga, koja izlazi u suizdanju Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve,
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Kršćanske sadašnjosti, predstavlja i približava.

9103050
978-953-11-0950-5
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve
Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
15,5 x 21 cm; 327 str.
Izvan nizova