Župnik Franjo Jurak - uloga župnika u gradu

120,00 kn
s PDV-om

Župnik Franjo Jurak ubraja se u one hrvatske svećenike, intelektualce, koji su bili povezani neraskidivim korijenima sa zdravom tradicijom, a u svojemu načinu života i rada neumorno, i češće nemirno, tražili su nove putove vjerskoga, crkvenoga i nacionalnoga djelovanja.

Franjo Jurak je svojim hrabrim i katkada neočekivano 'nerazumnim' izričajima ljubavi i milosrđa fascinirao ali i uznemirivao, donekle slično kao što to čini i papa Franjo danas. Bio je župnik koji bi se savršeno uklopio u pontifikat pape Franje i u Jubilej milosrđa.

Čitatelji koji su ga poznavali moći će uspoređivati svoje uspomene i sjećanja s napisanim tekstovima u ovoj knjizi, a za čitatelje koji ga nisu poznavali to je prigoda upoznati iznimno aktivnoga gradskoga župnika čija su vrata župnoga ureda i stana bila uvijek otvorena. Svi potrebiti ljudi i nadasve siromasi mogli su uvijek računati na župnika Franju na Selskoj cesti u Zagrebu.

Ova nam ga knjiga, koja izlazi u suizdanju Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i Kršćanske sadašnjosti, predstavlja i približava.

9103050
978-953-11-0950-5
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
15,5 x 21 cm; 327 str.
Izvan nizova