Hrvatska katolička župa / Kroatische Katholische Gemeinde Frankfurt/M

1965.-2015.
450,00 kn
s PDV-om

Prigodom 50.
obljetnice uspostave Hrvatske katoličke župe Frankfurt na Maini, ta je župa
zajedno s Franjevačkom provincijom Presvetog Otkupitelja i Kršćanskom
sadašnjosti izdala bogato ilustriranu i luksuzno opremljenu monografiju kao
svjedočanstvo kontinuiranoga pastoralnog i kulturnog djelovanja među hrvatskim
iseljenicima okupljenima u toj župi. U monografiji je opisan početak i nastanak
Hrvatske katoličke župe Frankfurt i grafički su prikazana područja na kojima se
ona prostirala i koja danas obuhvaća. U središnjem dijelu monografije smješteni
su sadržaji koji govore o pastoralnome djelovanju frankfurtske župe posvećene
svim uzrastima: djeci, mladima, odraslima i starijim osobama. Opisan je duhovni
i sakramentalni život župe u vidu dijeljenja sakramenata, duhovnih obnova,
pobožnosti i hodočašća. Spomenute su i različite aktivnosti crkvenih zborova
(mješoviti zbor „Mato Lešćan“, Zbor mladih i Zbor djece), te
vokalno-instrumentalni sastavi i folklorne skupine. Također su spomenuta brojna
slavlja od osnutka župe, karitativne djelatnosti, duhovni profil kao i duhovna
zvanja u župi, a sve prate brojne fotografije, grafikoni i ilustracije. Monografija
je svjedočanstvo o neprekinutoj brizi naše Crkve za svoje vjernike. Kraće
biografije, opisi djelovanja i fotografije gotovo svih pastoralnih djelatnika
koji su prošli kroz tu hrvatsku župu upotpunjuju iscrpnost ove monografije u
kojoj će gotovo svatko tko je živio u toj zajednici naći sebe ili nekog svog.

9103070
978-953-11-0956-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Frankfurt/M
Tvrdi + zaštitna kutija
2015.
328
24 x 32,5 cm; 328 str.
Izvan nizova