Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja

Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata

280,00 kn
s PDV-om

Opsežna monografija posvećena je ljudima vjersko-crkvenoga
života – svećenicima, biskupima, redovnicama i redovnicima – jaskanskoga kraja.

Riječ je o intelektualcima koji su se obrazovali u Zagrebu, ali velikim dijelom
i u drugim današnjim i nekadašnjim središtima kao što su Bolognja, Beč, Rim,
Innsbruck i drugi, a koji su svojim javnim djelovanjem, kako u Crkvi tako i u
društvu, oplemenjivali jaskanski zavičaj u kojem su rođeni, ali i čitavu
domovinu.

Među njima svakako su najzvučnija imena bl. kardinala Alojzija
Stepinca i Sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, biskupa Martina Borkovića,
zatim Stjepana Bakšića, Janka Penića, Franje Cvetana, ali i ljudi poput Rafaela
Levakovića, Benedikta Vinkovića, Nikole Horvata, Ferdinanda Rožića, Josipa
Torbara, Vladimira Rožmana, Pavla Lončara, Milana Strahinšćaka, Stjepana
Mrakužića, Vatroslava Repara i drugih.

„Crkveno-teološki, ovo je djelo izvorni
doprinos proučavanju života i utjecaja crkvenih službenika na
društveno-kulturno-političku situaciju u prošlosti u Jastrebarskom dekanata i
svojevrsni odgovor na pitanje o značenju, utjecaju i doprinosu crkvenih
službenika jaskanskoga zavičaja u životu Crkve u Hrvata kako u prošlosti tako i
danas“, piše jedan od recenzenata Stjepan Baloban.

„Knjiga je protkana
mnogobrojnim zanimljivim anegdotama, uzbudljivim i dirljivim prizorima, a
čitateljima preporučujem da svakako obrate pozornost i na fusnote, bilješke
ispod teksta, jer će i u njima pronaći obilje vrijednih podataka. Osim bogatih
biografskih prikaza, u Duhovnoj baštini možete uživati u različitim književnim
žanrovima, od nježnih lirskih odlomaka, duhovitih i komičnih dogodovština sve
do napetih ratnih i poratnih prizora“, piše drugi recenzent Nino Škrabe.

Monografija je tiskana kao suizdanje Župe Sv. Nikole biskupa, Jastrebarsko,
Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom i Kršćanske sadašnjosti.

9103380
978-953-11-1073-0
Kršćanska sadašnjost
Matica hrvatska - Ogranak Jastrebarsko
Župa sv. Nikole biskupa, Jastrebarsko
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2017.
496
22 x 30 cm; 496 str.
Izvan nizova