Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja

Svećenička i redovnička zvanja rimokatoličkih župa Jaskanskoga dekanata

40,00 €
s PDV-om
Težina: 2.30 kg

Opsežna monografija posvećena je ljudima vjersko-crkvenoga života – svećenicima, biskupima, redovnicama i redovnicima – jaskanskoga kraja. Riječ je o intelektualcima koji su se obrazovali u Zagrebu, ali velikim dijelom i u drugim današnjim i nekadašnjim središtima kao što su Bolognja, Beč, Rim, Innsbruck i drugi, a koji su svojim javnim djelovanjem, kako u Crkvi tako i u društvu, oplemenjivali jaskanski zavičaj u kojem su rođeni, ali i čitavu domovinu. Među njima svakako su najzvučnija imena bl. kardinala Alojzija Stepinca i sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, biskupa Martina Borkovića, zatim Stjepana Bakšića, Janka Penića, Franje Cvetana, ali i ljudi poput Rafaela Levakovića, Benedikta Vinkovića, Nikole Horvata, Ferdinanda Rožića, Josipa Torbara, Vladimira Rožmana, Pavla Lončara, Milana Strahinšćaka, Stjepana Mrakužića, Vatroslava Repara i drugih. „Crkveno-teološki, ovo je djelo izvorni doprinos proučavanju života i utjecaja crkvenih službenika na društveno-kulturno-političku situaciju u prošlosti u Jastrebarskom dekanatu i svojevrsni odgovor na pitanje o značenju, utjecaju i doprinosu crkvenih službenika jaskanskoga zavičaja u životu Crkve u Hrvata kako u prošlosti tako i danas“, piše jedan od recenzenata Stjepan Baloban. „Knjiga je protkana mnogobrojnim zanimljivim anegdotama, uzbudljivim i dirljivim prizorima, a čitateljima preporučujem da svakako obrate pozornost i na fusnote, bilješke ispod teksta, jer će i u njima pronaći obilje vrijednih podataka. Osim bogatih biografskih prikaza, u Duhovnoj baštini možete uživati u različitim književnim žanrovima, od nježnih lirskih odlomaka, duhovitih i komičnih dogodovština sve do napetih ratnih i poratnih prizora“, piše drugi recenzent Nino Škrabe. Monografija je tiskana kao suizdanje Župe sv. Nikole biskupa, Jastrebarsko, Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom i Kršćanske sadašnjosti.

9103380
978-953-11-1073-0
Kršćanska sadašnjost u suizdanju sa Župom sv. Nikole biskupa, Jastrebarsko i Ogrankom Matice hrvatske u Jastrebarskom
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2017.
22 x 30; 496 str.
Izvan nizova