• -38,00 kn

Priča o Božiću

76,00 kn
38,00 kn Ušteda 38,00 kn
s PDV-om

Ova slikovnica priča o dolasku Sina Božjega kao čovjeka u ljudsku povijest, prateći događanja od anđelova navještenja Mariji i rođenja u Betlehemskoj štalici, preko pohoda pastira i triju mudraca, sve do bijega u Egipat.

Već po sebi dramatična, pripovijest o Božiću ispričana je ovdje na narativan, dinamičan način, a napetost i tajnovitost koja obavija evanđeoske događaje ostaje sačuvana; autoričina je nakana ne ostaviti čitatelja, dijete, po strani, kao pasivnog promatrača, već ga angažirati, uključiti u evanđeoske događaje koji nisu tek priča poput mnogih, već stvarnost koja dotiče i njega samog. U toj aktualizaciji evanđeoskih događaja velika je zasluga ilustracija Johna Haysoma, koje će svojim prikazom i specifičnim, vrlo sugestivnim koloritom, s lakoćom povesti dijete u Palestinu od prije 2000 godina.

9120730-50
978-953-11-0038-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2004.
22,5 x 25,5 cm, 29 s
Kana klub
Knjiga za djecu