Kana, kršćanska obiteljska revija, siječanj 2008.

Autori:

1,33 €
s PDV-om
Rasprodano

IZ SADRŽAJA:

Josip Grbac: Vratiti nadu u Hrvatskoj?

Uredništvo: OD KANE DO KANE: Druga papina Enciklika , Pismo muslimanskih vođa, Simpozij o Željku Mardešiću, Kardinalni zbor

Suzana Peran: Sv. Fabijan i Sebastijan

Stjepan Baloban: Kako vratiti dostojanstvo obitelji?

Aldo Sinković: Stanislav Esteban Karlić novoimenovani kardinal hrvatskog podrijetla. Novi argetinski kardinal Stanislav Esteban Karlić posjetit će početkom iduće godine Hrvatsku. O tome je tijekom drugog konzistorija pape Benedikta XVI., koji ga je za 22 druga crkvena dostojanstvenika 24. studenoga prošle godine uzdigao na kardinalsku čast, razgovarao u Rimu sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Rođen 7. veljače 1926. u argetinskom gradu Oliva, u provinciji Cordoba, od hrvatskih roditelja, koji su početkom 20. stoljeća iz Grižana u Hrvatskom primorju preselili u Argentinu...

Anton Tamarut: Krštenje je dar i zadaća. Prema mišljenju jednog od vodećih teologa dvadesetog stoljeća Hans Urs von Balthasara, prijelaz od prvotne kršćanske prakse kada su se krštavale uglavnom odrasle osobe, na kršćanstvo za koje se više ne odlučuje, nego se u njemu rađa, odlika je najbremenitijim posljedicama za povijest Crkve...

Matija Maša Vekić: o. Vendelin apostol svetosti. Otac Vendalin se od samoga početka trudio oko svetosti, nastojao je postići svetost života, bio je blag i dobar. Izvršavao je sve dužnosti do u tančine s najvećim marom. Oči su mu bile osobito blage, prozori u nebo, moglo bi se reći.

Bio je dobar pastoralac, odgojio je oko dvjesto svećenika-franjevaca...

Vladimir Pavlinić: Krivovjernik blaženik Antonio Rosmini-Serbati (1798. 1855.)

V. Martinac: Prigoda za čovječnost

Krsto Cviić: Anglikanci pred vratima

Adalbert Rebić: Rivalstvo muževa, plemena i vjerskih zajednica. Ovaj tekst o Ezavu i Jakovu, koji će se međusobno nadmetati, preuzet iz jahvističke predaje, obiluje etiološkim elementima. U njemu iščitavamo ponajprije povijest izraelskih plemana i edomskog naroda, a ne toliko povijest pojedinih osoba, npr. Ezava i Jakova...

Aldo Sinković: Ekumenizam: prije svega istina. Kardinal Kasper upozorio je kardinale i vodstvo Crkve na to kako treba biti oprezniji u izražavanju o ostalim kršćanskim zajednicama. Dok ekumenski dijalog s pravoslavcima napreduje, s protestanskim, evangeličkim i pentekostalnim zajednicama nazaduje upravo zbog neoporeznog načina izražavanja samoga crkvenog vodstva.

Branimir Lokin: Neofiziokrati. Onda kada proizvodnja bude determinirala potrošnju stvorit će se kriterijalno uvijeti za novu distribuciju rada, kapitala i profita. ta nova distribucijaotklonit će same uzroke socijalnih i nacionalnih asimetrija, budući da će njome i kapital i rad biti stavljeni u službu održavanja globalnog ravnovjesja.

Boženka Bagarić: Svaka čast

Sandra Oršanić Šimunić: Gosti meditacija

Adolf Polegubić: Aktualni trenutak Crkve i domovine. Hrvatski dušobrižnički ured iz Frank

1004417
0
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2008., br. 417
Meki
2008.
20,8 x 27,5 cm 60 st
Časopisi