Kana, kršćanska obiteljska revija, veljača 2013.

Autori:

1,73 €
s PDV-om
Težina: 0.15 kg
Rasprodano

„Hrvatska u raljama ucjena“ naslov je redovite rubrike Josipa Grpca u kojoj se on bavi hrvatskim odnosom prema Europskoj uniji kao „obećanoj zemlji“, ucjenama koje dolaze iz EU, zatim slovenskim ucjenama i pitanjem šutnje slovenskoga javnog mnijenja, uključujući i samu Crkvu, zaključujući kako takve politike ne nailaze na osudu javnosti. „Očekujem od slovenske Crkve da se oglasi o tom pitanju. Jer, da je riječ o obratnom slučaju, hrvatska Crkva sigurno ne bi šutjela. Ovdje nije riječ o uplitanju Crkve u politiku. Ovdje je posrijedi dužnost Crkve da podsjeća politiku kako je neetično i nemoralno brinuti se za interese vlastita naroda na očitu štetu drugoga naroda. Ili ćemo u Crkvi biti braća i sestre samo kada nam se interesi budu poklapali?“, pita se na kraju Grbac..

Crkvenim, odnosno političko-ideološkim govorom u svojem napisu bavi se Stjepan Baloban osvrćući se na aktualne polemike oko uvođenja spolnog odgoja bez rasprave u javne škole. Primjećuje da bi bilo važno u hrvatskoj crkvenoj javnosti otvoriti raspravu o crkvenom govoru s obzirom na zbivanja u društvu smatrajući da je glavna zadaća teologije i teologa pronalaženje odgovarajućeg crkvenog govora koji će pomoći vjernicima živjeti prema svojoj vjeri, a  teolozi ne bi smjeli 'mirno spavati' ako nisu pronašli odgovarajući i razumljiv crkveni govor za trenutačnu društvenu situaciju.

„Seksualnost potvrđuje teško bolesno stanje hrvatskog društva“, naslov je članka Tončija Matulića u kojem kritički analizira posljednja događanja oko uvođenja seksualnog odgoja u škole te se, priznajući vlastitu nekompetentnost za područje umjetničkoga procjenjivanja, zaustavlja na filmu „Svećenikova djeca“ propitujući poruke koje se iz toga filma nameću, a kao glavni krivac nameće se sustav, tj. Crkva kao ona koja tako funkcionira. Matulić se samo uzgred dotiče i spornog plakata za predstavu „Fine mrtve djevojke“.

Na tom tragu svoj napis o odnosu politike i morala piše Bono Zvonimir Šagi pitajući se zašto se u javnim medijima, u svezi s pitanjem uvođenja seksualnog odgoja u škole, jedva može čuti bar jedna riječ o moralnom odgoju. O. Bono zaključuje: Što se kršćanskog morala tiče, on uvijek tangira osobu. Prema kršćanskom shvaćanju, u samoj etici, shvaćenoj kao 'biti spreman na odgovornosti' leži temelj subjektnosti. Crkva će u ovome času najviše pridonijeti moralnoj razini društva razvijanjem otvorene duhovnosti s naglašenom kršćansko socijalnom komponentom, sposobnom za dijalog u pluralnom društvu u istini, pravednosti i ljubavi, počevši od siromašnih.

Pitanjem odnosa svjetovnih medija na slovenskoj javnoj pozornici bavi se i mons. France Bole u razgovoru za Kanu. On, među ostalim, kaže kako vjeruje da Slovenci nemaju ništa protiv Hrvata ali da, na žalost, na dobre odnose uvijek utječe politika.

Tonči Tadić u svome napisu „Što Hrvatska ima u svojem vlasništvu“ bavi se još tim što nije rasproda

1004473
0
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, br. 2/2013
Meki
2013.
20,8 x 27,5 cm
Časopisi