Kana, kršćanska obiteljska revija, svibanj 2013.

Autori:

1,73 €
s PDV-om
Težina: 0.15 kg
Rasprodano

U svibanjskome broju Kane veći broj napisa posvećen je unutarcrkvenim pitanjima, ali i pitanjima odnosa prema konkretnim društvenim zadaćama kao i pitanjima odnosa vjere i kulture.

Josip Grbac osvrće se na nedavne izbore za Europski parlament i pledira za snažniji angažman na lokalnim izborima koji bi trebali predstavljati i neku vrstu psihološkoga preokreta.

Tonči Matulić smatra da bi ozakonjenje homoseksualnoga braka bio korak do negacije braka. I Tonči Tadić piše o traljavoj situaciji vezanoj uz izbore za Europski parlament nazivajući to hrvatskim kazalištem apsurda i tvrdi da niti jedan kandidat nije pročitao Sporazum o pristupanju Hrvatske EU kao niti Temeljni ugovor EU ili Lisabonski ugovor pa je pitanje o čemu će govoriti i što će u tome parlamentu zastupati izabrani kandidati.

Promjenama u Crkvi, s posebnim naglaskom na odreknuće pape Benedikta XVI i izbor novoga pape Franje I, bavi se kolumnist Stjepan Baloban, a o reformama Rimske kurije koje je 13. travnja najavio novi Papa piše Snježana Kirinić.

O tome što je na pretposljednjoj kongregaciji kardinala, prije izbora za papu, govorio tada još kardinal Bergoglio, a što je u objavljenim bilješkama prenio kubanski kardinal Jaime Ortega, piše Darko Tepert.

Na tom je tragu i vrijedan prinos Vladimira Pavlinića koji piše o kontrastima i paradoksima najkatoličkojega kontinenta – Južne Amerke.

Navještajem i življenom vjerom u svojim se kolumnama bave Bono Zvonimir Šagi i Milan Šimunović, pastoralom 21. st. pozabavila se Marija Beloševć u intervjuu s dr. Stipom Nimcem, a svoj feljton o Hrvatima koji su gradili Europu bavi se Franjo Šanjek pišući o Ivanu Stojkoviću.

Europskim pitanjima i dalje se bavi Hrvoje Špehar, Matija Maša Vekić prikazuje rad akademkinje Marije Ujević, a Kana i ovaj put donosi priloge iz ekologije, horitikulture, odgoja djece, obiteljskim temama i svime što može zanimati kršćansku obitelj.  


1004476
0
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, br. 5/2013
Meki
2013.
20,8 x 27,5 cm
Časopisi