Kana, kršćanska obiteljska revija, lipanj 2013.

Autori:

1,73 €
s PDV-om
Težina: 0.15 kg
Rasprodano

U novome broju Kane za lipanj Josip Grbac svoju kolumnu posvećuje pitanju odnosa prema inicijativi građana „U ime obitelji“ analizirajući stavove nekih medija i posebice političara s obzirom na samu inicijativu, ali i na šikaniranja volontera, povlačeći parale između sadašnjeg držanja i držanja političara kad su u pitanju bili prosvjedi građana tijekom poznate parade u Splitu. Za Grpca je pitanje poštivanja volje građana izražene u prikupljanju potpisa u stvari test demokracije.

Sličnog je stajališta i Stjepan Baloban koji se također bavi tom temom u svojoj kolumni naslovljenoj „Inicijative koje bude nadu“.

Slično je i s kolumnom Tončija Matulića koji svoj tekst naslovljuje „Aktualna politička vlast u zagrljaju samovolje i samoljublja“ ističući kako se od vladajućih očekuje „da hrvatsko radništvo ima posla, da svojim radom pošteno zarađuje svoju plaću na razini onoga koje imaju najbogatije i najuređenije zemlje zapadne civilizacije, a ne da samovoljno nameću svoju lažnu svijest drugima“.

Toj neuralgičnoj temi, samo sa stanovišta nesređenih biračkih popisa već prema nomenklaturi koja je na vlasti, pristupa i Tonči Tadić pitajući se: Koliko zapravo birača ima Hrvatska? U ostalim napisima vrijedno je spomenuti nastavak feljtona Milana Šimunovića o prenošenju vjere danas, odnosno o evangelizaciji bogoslužnog skupa. Nedvojbeno je, kaže autor, da je riječ o potrebi prvoga navještaja za redovite vjernike što više treba vrednovati od činjenice da su upravo takvi vjernici navikli biti „potrošači religioznih vrednota“.

O sakramentima i sakramentalnosti Crkve piše o. Bono Zvonimir Šagi.

U novome broju Kane prikazano je Lanišće, rodno mjesto novoga hrvatskog blaženika Mirolslava Bulešića, a osobito će upasti u oči napis Vladimira Pavlinića „Iz drugog kuta“ koji se bavi pitanjem domovine, vjere i Crkve današnjega pape Franje – Argentine.

Hrvoje Špehar kao i obično svoj napis posvećuje europskim pitanjima, a ovaj je naslovio „Posljednji mjesec hrvatskoga statusa nečlanice Europske unije“.

I u ovome broju Kane brojni su napisi posvećeni obiteljskim temama, a svaki član kršćanske obitelji moći će naći nešto korisno i vrijedno za sebe. Kana izlazi polovicom mjeseca i na 76 stranica u boji donosi obilje korisnoga štiva za kršćane kojima je stalo do njihove vjere.1004477
0353-2828
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, br. 6/2013
Meki
2013.
20,8 x 27,5 cm
Časopisi