Kana, kršćanska obiteljska revija, travanj 2015.

Br. 4/497

Autori:

1,73 €
s PDV-om
Težina: 0.10 kg
Rasprodano

U
travanjskome broju Kane kolumnist Josip Grbac već u naslovu postavlja pitanje: Postoji li još sloboda savjesti? To mu
se pitanje još više zaoštrava u odnosu savjesti i zakona u kojem kršćanin ne
smije biti slijepo poslušan zakonu. „Savjest je sud praktičnog razuma o tome je
li ono što kanim učiniti dobro ili zlo. Moralno je ponašanje odgovorno
ponašanje čovjeka koji u konkretnoj situaciji nastoji razumski otkriti što je
volja Božja za njega u tom trenutku“, piše Grbac.O
podijeljenosti društva i naroda piše Stjepan Baloban opetovano pozivajući na
dijalog. „Tko bi mogao u Hrvatskoj pokrenuti dijalog u različitosti kako bi se
'skupile glave' i osigurali potrebni uvjeti za bolju hrvatsku budućnosti? Od
bilo koje grupacije u civilnom sektoru (…) to u ovom trenutku nije moguće
očekivati jer te grupacije, zapravo, produbljuju već postojeće podjele i brinu
samo svoje brige. Držim da bi to mogla učiniti službena Crkva u Hrvatskoj kada
bi inspirirana svetačkim likom blaženoga Alojzija Stepinca iznova pronašla onu
snagu jedinstva koju je pokazivala i u Domovinskom ratu i u prvim godinama
nakon njega“, zaključuje zagrebački teolog.Dvadesetoj
obljetnici enciklike Evangelim vitae –
Evanđelje života
, sv. pape Ivana Pavla II. svoj je tekst posvetio teolog
Tonči Matulić. Pišući o značenju te enciklike Matulić spominje: „Ovo pismo
svima doziva u pamet sve brže i arogantnije širenje jedne zastrašujuće pojave,
dotično, kulture smrti, čije prave korijene papa prepoznaje u nasilnome činu
bratoubojstva (…) Ipak, papa svoju pozornosti usmjeruje na jednu drugu vrstu
napada na ljudski život. To je podmuklija vrsta koja se poziva na ljudsku
slobodu i traži zakonsko priznanje od države i medicinsko izvršenje od
zdravstvenih djelatnika. Ta vrsta napada na ljudski život svoju podmuklost
otkriva u izraženoj volji da se ljudski život nasilno prekine 'u stanju
maksimalne neizvjesnosti, kad je lišen svake sposobnosti obrane. Još je teža
činjenica što se ovi napadi na život, velikim dijelom, događaju unutar obitelji
koja je po svojoj naravi pozvana da bude svetište života'“.Bono
Zvonimir Šagi, pišući o tome kako razumijemo Crkvu, među ostalim kaže: „Crkva
je prije svega otajstvo zajedništva. Ova riječ otajstvo pomaže nam izraziti ono
što se ne može u potpunosti svesti ni na kakvu pojmovnu kategoriju. U tome
zajedništvu na određeni su način i oni koji još Krista nisu upoznali, koji na
različite načine tragaju za spoznajom Boga“.Izvještaj
sa središnjega slavlja Godine posvećenog života u Mariji Bistrici, održanog 14.
ožujka, pod naslovom „Svjedočanstvo zajedništva i radosti“ potpisala je Marija
Belošević.O „letećem
fratru broj 4745“ piše Vladimir Pavlinić, a o negativnoj demografskoj krivulji
Antonia Hrvatin Roth. O štetnosti bušenja Jadrana u svojoj kolumni naslovljenoj
„Bušenje zakopanog blaga“ piše Tonči Tadić.

1004497
0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
20,8 x 27,5; 68 str.
Časopisi