Opći direktorij za katehezu

80,00 kn
s PDV-om


9130380
978-953-151-322-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2000.
15 x 21 cm, 272 str.
Pastoral i kateheza