Proroci

Osoba, vrijeme, poruka

Autori:

Božo Lujić
110,00 kn
s PDV-om

Djelo
„Proroci“ skraćeno je izdanje sveučilišnog udžbenika „Starozavjetni proroci“,
istoga autora pa je riječ o prerađenoj knjizi koja je ipak na neki način nova
jer originalno i sustavno pristupa tematici pri čemu daje prednost poruci
teksta.Knjiga
pruža temeljne okvire za poznavanje proročke teološke misli. U tom smislu moglo
bi se reći da ova knjiga predstavlja svojevrsni kompendij starozavjetne
proročke teologije.„Ova
knjiga je nastala kao plod dugogodišnjega bavljenja prorocima, pisanjem i
predavanjima na raznim učilištima i studijima. Stoga bih ovu knjigu 's dušom'
posvetio Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu na kojem sam i započeo svoju nastavnu djelatnost na Katoličkome
bogoslovnom fakultetu i dugo godina predavao kolegij o prorocima i njihovu
značenju za njihovo i za naše vrijeme, te svim vjeroučiteljicama,
vjeroučiteljima, katehisticama i katehetama koji danas mukotrpno nastoje djeci
i mladima 'u zgodno i nezgodno' vrijeme donositi osnovne vjerske i biblijske
informacije i otvarati im nova, šira, humanija i kršćanskija obzorja života“,
piše autor u uvodu ove knjige.

9130610
978-953-11-0890-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2015.
307
14,5 x 20,6 cm; 307
Pastoral i kateheza