Zašto je Bog postao čovjekom - Cur Deus homo

45,00 €
s PDV-om
Težina: 0.80 kg

Konačno smo na hrvatskome jeziku dobili kapitalno djelo sv. Anzelma iz Canterburyja Cur Deus homo ili Zašto je Bog postao čovjekom, jedno od najznačajnijih teološko-filozofskih spisa srednjega vijeka koje je obilježilo čitavu zapadnu misao. Ovaj prvi hrvatski prijevod, koji uz hrvatski donosi i latinski original, sada će moći koristiti kako hrvatski teolozi tako i filozofi i sve koje zanima razvoj kršćanske misli, posebice stoga što je riječ o knjizi koja je daleko nadišla svoje vrijeme i postala stožernom u povijesnome razvoju teološko-filozofske misli Zapada. „S velikim je zalaganjem vlastitim umom, u skladu s vjerom, nastojao shvatiti ono što je osjećao da se, ovijeno mrklom tamom, krije u Svetom pismu“ –riječi su Anzelmova biografa Eadmera koje jezgrovito izražavaju osnovnu crtu Anzelmova razmišljanja, crtu koja se posebno jasno uočuje u tekstu dijaloga Cur Deus homo – Zašto je Bog postao čovjekom, u kojemu se isprepliću razjašnjavanje vjere (u službi meditacije) i pozornosti prema jeziku i njegovu odnosu prema značenjima koja izriče i prema stvarnosti koju izriče. Sve kruži oko pitanja: Po kakvoj je nužnosti i zbog čega Bog, koji je svemoguć, uzeo poniznu i nesavršenu ljudsku narav te postao konkretnim čovjekom da bi nositelje te iste ljudske naravi mogao spasiti, otkupiti od grijeha? Anzelmov je odgovor jasan: Bog spašava čovjeka iz ljubavi, ali on ga ne spašava bez čovjeka. Odgovor pokazuje neophodnost oštroumlja povezanog s ljubavlju prema svojem „predmetu“, on nosi biljeg svojega vremena, ali još više odiše on dahom radosnog uvjerenja pisca koji zna Komu je povjerovao i u Koga vjeruje.

Sv. Anzelmo (1033.-1109.) benediktinski je monah i kasniji nadbiskup u Canterburyju, autor brojnih djela koja su utjecala na razvitak kršćanske misli u srednjem vijeku i kasnije, ali i autor kojemu je kršćanska povijest priuštila brojna iskrivljavanja njegove misli. Njegova najpoznatija djela – Monologion, Proslogion, Cur Deus homo, dijalozi o istini, slobodi volje, milosti i predznanju Božjem te pismo o utjelovljenju Riječi – konkretna su izvedba augustinskog programa promišljanja vjere koja traži razumijevanje same sebe kao čina i kao sadržaja: fides quaerens intellectum. Anzelmo pokazuje kako vjera angažira najbolje čovjekove snage uma, volje i srca da bi bila promišljana, življena i komunicirana.

Knjigu je preveo i opširnim uvodom opskrbio dr. sc. Stjepan Kušar.

9150300
978-953-11-0731-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2014.
17 x 24; 247 str.
Kršćanski klasici

Možda će Vam se i ovo svidjeti