Sakramenti - komplet

Knjige o sedam sakramenata

Autori:

Anselm Grün
19,91 €
s PDV-om
Težina: 1.68 kg

Sedam knjiga o sedam svetih sakramenata Katoličke crkve vrlo su prikladne za rad kako s budućim primateljima sakramenata, tako i u katehezi i pastoralu općenito, a mogu poslužiti kao ideja za dar trajne vrijednosti.

One će također omogućiti produbljivanje svijesti o značenju i dubini otajstva sakramentalnoga života.

Sabranim razmišljanjem o svim aspektima pojedinoga sakramenta, Anselm Gün na način osobito prihvatljiv i razumljiv mentalitetu današnjega vjernika, čitatelju približava značenje materije i forme skakramenata, tumači povijesni razvitak i suvremene naglaske i objašnjava liturgijsku znakovitost i simboličnost obrednih riječi, čina i gesta.

9180010
0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2003.
17 x 21,5 cm
Liturgijska pomagala
Liturgija