Sakramenti - komplet

Knjige o sedam sakramenata

Autori:

Anselm Grün
150,00 kn
s PDV-om

Sedam knjiga o sedam svetih sakramenata Katoličke crkve vrlo su prikladne za rad kako s budućim primateljima sakramenata, tako i u katehezi i pastoralu općenito, a mogu poslužiti kao ideja za dar trajne vrijednosti.
One će također omogućiti produbljivanje svijesti o značenju i dubini otajstva sakramentalnoga života. Sabranim razmišljanjem o svim aspektima pojedinoga sakramenta, Anselm Gün na način osobito prihvatljiv i razumljiv mentalitetu današnjega vjernika, čitatelju približava značenje materije i forme skakramenata, tumači povijesni razvitak i suvremene naglaske, objašnjava liturgijsku znakovitost i simboličnost obrednih riječi, čina i gesta
9180010
0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2003.
17 x 21,5 cm
Liturgijska pomagala
Liturgija