Kršćanska meditacija 1

30,00 kn
s PDV-om

Knjiga je to koja čitatelja vodi preko naravne meditacije u atmosferu religioznoga, sve do početka vjerske meditacije, a potom dalje i dublje. Otvara se tako veliko područje kršćanske vjerske meditacije. Počevši s iskustvima, koja su svakom kršćaninu poznata ili pristupačna, ukazuje na putove u sve veće dubine, do mistike.

Knjiga koja je pred nama ne donosi ništa izmišljeno, nego priopćuje u svemu življeni život, u prikazanim ili citiranim tekstovima, u vježbama i zabilješkama. Polazi od čitateljeva iskustva i vodi ga dalje u dubinu. 

Čitatelja koji ne teži za Bogom, koji ga ne traži i koji se bori protiv molitve, ova će knjiga u većini svojih dijelova ostaviti praznim. No obdarit će sve one koji traže i streme, bilo da je čitaju za vlastitu uporabu ili za upućivanje drugih. Smijemo se nadati da će po njima Gospodin djelovati kao po Lidiji kojoj otvori srce (Dj 16, 14) i kao po učenicima na putu u Emaus koji su kazali: Zar nije srce gorjelo u nama --- (Lk 24, 32).

Ova je knjiga priručnik koji želi upućivati u posao. Tek vlastiti posao dopunjuje njezine iskaze, bez obzira na to je li riječ o meditiranju ili upućivanju.

Knjiga je ekumenska, kao i ostale u ovom nizu (četiri knjige). 

9230690
978-953-151-764-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1983.
11 x 20 cm, 179 str.
Metanoja
Molitva