Velikani XX. stoljeća

Ljubav koja ne umire

Autori:

Lush Gjergji
24,00 €
s PDV-om
Težina: 1.54 kg

Autor, u monografiji Velikani XX. stoljeća, predstavlja čitateljima dvadeset i šest velikana iz prošlog stoljeća, pretežito kršćanske provenijencije, no ima ih i iz drugih religija i kultura, a ključ za njihovo prepoznavanje i vrednovanje ipak su evanđeoski postulati. U nekom smislu moglo bi se reći kako je autor želio približiti evanđeosku misao onoj predstavnika drugih religioznih uvjerenja i pokazati kako im je zajednički religiozni temelj, što posebice ističu novozavjetni citati i citati koncilskih dokumenata povezani sa citatima navedenih velikana.

Monografija Velikani XX. stoljeća bogata je fotografijama izabranih velikana, kako onima crno-bijelima tako onima u boji, te na svojih 238 stranica upoznaje čitatelja s životom i djelovanjem svakoga od njih. Biografije uglavnom započinju opisom djetinjstva, a potom se usmjeruje na njihova najvažnija životna ostvarenja navodeći značaj onoga po čemu su ostali zapamćeni i bili posebni. Osim biografija ponuđene su i brojne društvene, političke, kulturalne i druge informacije koje oslikavaju i vrijeme i prilike u kojima su spomenuti velikani prošloga stoljeća djelovali. Autor nam u ovoj monografiji kronološkim redoslijedom prikazuje život sljedećih velikana:

Charlesa de Foucaulda (1858. - 1916.)

Rabindranatha Tagorea (1861. - 1941.)

Mohandsa K. Gandhia (1869. - 1948.)

Alberta Schweitzera (1875. - 1965.)

Ivana XXIII. (1881. - 1963.)

Giacoma Alberionea (1884. - 1971.)

Atenagore I. (1886. - 1972.)

Oca Pija (1887. - 1968.)

Edithe Stein (1891. - 1943.)

Maksimilijana Kolbea (1894. - 1941.)

Pavla VI. (1897. - 1978.)

Mikela Koliqia ( 1902. - 1997.)

Raoula Follereaula (1903. - 1997.)

Giorgia La Pire (1904. - 1997.)

Heldera Camare (1909. - 1999.)

Carla Carretta (1910. - 1988.)

Terezije Bojaxhiu (1910. - 1997.)

Abbé Pierrea (1912. - 2007.)

Werenfrieda van Straatena (1913. - 2003.)

Andrée Frossarda (1915. - 1995.)

Brata Rogera (1915. - 2005.)

Oscara Romera (1917. - 1980.)

Chiare Lubich (1920. - 2008.)

Ivana Pavla II. ( 1920. - 2005.)

Lugia Giussania (1922. - 2005.)

Martina Luthera Kinga (1929. - 1968.)

9250240
978-953-11-0252-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi + ovitak
2007.
24 x 30,5; 238 str.
Monografije