Slava križa

Autori:

Ivica Žižić
160,00 kn
s PDV-om

„Slava križa. Simboli i slike vjere u ranokršćanskoj
kulturi“ nova je knjiga dr. Ivice Žižića, profesora na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu u Splitu i na Papinskom liturgijskom institutu u Rimu. Autor u knjizi
temeljito obrađuje složena pitanja suodnosa umjetnosti, teologije i liturgije u
ranokršćanskom razdoblju. Promatra ih s gledišta crkveno-povijesnog,
povijesno-umjetničkog i općeg teološkog, napose liturgijskog, ikonografskog i mistagoškog
vida. „Slava križa“ je izvorni znanstveni rad koji na sveobuhvatan način želi
prikazati glavne teme i modele ranokršćanskog umjetničkog izražaja na temelju
metodologije kulturne analize u odnosu prema dogmi i nauku crkvenih otaca te
liturgiji.Promatrajući
i analizirajući velika djela ranokršćanske umjetnosti, koristeći se teološkim
vrelima i relevantnim teološkim i kulturološkim interpretacijama, Ivica Žižić
je napisao originalnu knjigu od iznimne važnosti za znanstveno područje
proučavanja simboličkog govora ranokršćanske liturgijske umjetnosti i njezina
kulturološkog značaja, osobito za hrvatsko govorno područje, gdje do sad nije
postojao ovako temeljiti i sveobuhvatni pregled. Knjiga je obogaćena sa
stotinjak slika najznačajnijih ranokršćanskih umjetničkih djela, mjesta i
simbola.
9250320
978-953-11-1017-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki, klapne
2017.
200
19 x 23 cm; 200 str.
Monografije