Biblija danas, br. 3 (2019.)

Raditi za kruh svagdanji

Autori:

-- --
1,33 €
s PDV-om
Rasprodano

Riječ urednika

„U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti“

„Dijeliti kruh svoj s gladnima“

„Kruh naš svagdanji daj nam danas“

Rad u solinskoj crkveni zajednici - „Ničiji kruh nismo badava jeli“

1001193
1331-5757
Kršćanska sadašnjost
1. izdanje, Zagreb
Klamano
2019.
21 x 29,5 cm; 24 str.
Časopisi