Croatica Christiana Periodica, br. 46 (2001.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
SADRŽAJ:
RASPRAVE I PRILOZI
L. Margetić: "Liber Methodius" i pitanja vrela devete glave Ljetopisa Popa Dukljanina
L. Margetić: Uzori i izvori "Zlatne bule" za zagrebački Gradec
L. Čoralić: Papa Aleksandar VI: i hrvatska Bratovšins sv. Jurja i Tripuna u Mlecima
M. Bertoša: Fragmenti vizitacije puljskog biskupa Eleonora Pagella (1690.)
Z. Pleše: Bolonjski grof Luigi Ferdinando Marsigli i Pavao Ritter Vitezović U utvrđivanju hrvatskih granica 1699.-1700.
F. E. Hoško: Grgur Čevapović OFM na ugarskoj crkvenoj sinodi u Požunu 1822. godine
F. Mirošević: Don Ljubo Bačić velolučki župnik (1884.-1935.)
Z. Matijević: Hrvatski katolički seniorat i politika (1912.-1919.)
Z. Radelić: Božidar Magovac "Seljački svijet" (1933.-1939.) i katoličke teme
B. Jandrić: Državno-partijska priprema javnosti za suđenje nadbiskupu Stepincu
P. Seldák: Naseljavanje Hrvata na prostore slovačko-mađarske granice prije turskih ratova
IZ BOKOKOTARSKE KULTURNE PROŠLOSTI (DOSSIER)
V. Lupis: Likovne teme u slavu grada Kotora
N. Balić-Nižić: Nabožni soneti Bokeljke Ane Marije Markovič (1815.-1887.)
INKVIZICIJA (DOSSIER)
F. Šanjek: Inkvizicija
A. Pavlović: Povelja imenovanja inkvizitorom Luke Polovinića sa sjedištem u Zadru (7. V. 1589)
PRIKAZI I RECENZIJE
M. Brković: Isprave hrvatskih narodnih vladara i latinske isprave bosansko-humskih vladara i velmoža(L. Čoralić)
I. Prijatelj Pavičić: Julije Klović, Iknografske studije(L. Čoralić)
Stanko J. Škunca: Franjevačka renesansa u Dalmaciji i Istri: opservantska obnova i samostani Provincije sv. Jeronima u 15. stoljeću (L. Čoralić)
Makarski biskup fra Bartul Kašić Marković (1572.-1645.): život-djelo-vrijeme (zbornik) (L. Čoralić)
Acta Bullearum I: povijesno-umjetnički prilozi obilježavanja petstotu obljetnice Crkve Majke Milosrđa u Bujama, Pučko otvoreno učilište (zbornik), Buje, 1999. (E. Orbanić)
Acta Histriae VII: Prispevki z mednarodne konference "Sistemi oblasti in institucij", teorija in praksa držav v evropskega Sredozemlja v novem veku s posebnim ozirom na jadransko območje, Koper (Z. Jelaska)
Branimir Anzulović: Heanvenly Serbia: from Myth to Genocide (F. Šanjek)
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti HAZU 17/1999. (M. Matijević)
Zoran Gijak: Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera (F. Šanjek)
Mirjana Polić-Bobić: Među križom i polumjesecom. Dubravačke dojave španjalskome dvoru o Turcima u XVI. stoljeću, Zagreb, 2000. (F. Šanjek)
Lujo Margetić: Hrvatska i Crkava u srednjem vijeku. Pravnopovijesne i povijesne studije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2000. (F. Šanjek)
Marijan Žugaj OFMConv. (1919.-2000.) (A. Kordić)
PRIMLJENE PUBLIKACIJE (M. Biškup)

1003046
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2001.
17 x 24 cm
Časopisi