Croatica Christiana Periodica, br. 52 (2004.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
SADRŽAJ:
RASPRAVE I PRILOZI
Zvjezdan Strika: Zadar-novo nadbiskupsko i metropoljsko sjedište Dalmacije u kontekstu političkih prilika 12. stoljeća
Irena Benyovsky: Trogirsko Prigrađe na prijelazu 13. u 14. stoljeće
Lovorka Čoralić-Iva Kurelac: Prilog životopisu trogirskog biskupa Pacea Giordana (1623.-1649.)
Mirjana Sladonja: Iz prošlosti istarskih bratovština: knjiga bratovštine Sv. Rok (Sv. Katarine i Sv. Blaža) u Boljunu (1595.-1663.)
Slaven Bertoša: Puljsa prezimena i prema popisima krizmanika iz 1825. godine 
Sanja Cvetnić: Kapela sv. Ivana krstitelja na Gorici kraj Lepoglave-"pustinjačka" ikonografija
Andrija Nikić: Utemeljenje "Hrvatskog potpornoga društva" ("Napredak")
Miroslav Akmadža: Uzroci prekida diplomatkih odnosa između Vatikana i Jugoslavije 1952. godine
PRIKAZI I RECENZIJE
A. Šoljić- Z. Šundrica-I. Veselić: Statut grada Dubrovnika, Dubrovnik, 2002. (L. Margetić)
H.D. Kahl: Der Staat er Karantanen-Fakten, Thesen und Fragen zu einer frühen slawischen Machtbildung im Ostalpenaum, Ljubljana, 2002. (l. Margetić)
Mirko Marković: Kartograf Ivan Klobučarić i Rijeka. Rijeka kvarnersko primorje na starim zemljopisnim kartama s naročitim obzirom na doprinos hrvarskog kartografa Ivana Klobučarića, Rijeka, 2002. (T. Galović)
Ljudevit Anton Maračić: Prekomorski susreti: veze i odnosi Provincije sv. Antuna i sv. Jeronima franjevaca konvebtualaca kroz stoljeća, Zagreb, 2003. (L. Čoralić) 
Petar Stričić: Košljun i franjevački samostan. Povijesni pregled s izborom litarature (drugo dopunjeno izdanje), Rijeka-Košljun-Krk, 2001. (T. Galović)
Josip Burić: Biskupije Senjska i Modruška u XVIII. stoljeću (uredio Mile Bogović), Gospić-Zagreb, 2002. (Ž. Holjevac)
Josip Temunović: Združbina biskupa Budanovića, Subotica, 2002. (K. Bušić)
Josip Temunović: Subotička matica, Subotica, 2002. (K. Bušić)
Croato-hungarica: uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza, Zagreb, 2002. (L. Čoralić)
Između povijesti i teologije: zbornik radova u čast fra Atanazija Matanića u povodu 80. obljetnice života i 50. obljetnice znanstvenog rada, Zadar-Krk, 2002. (L. Čoralić)
Kolomanov put (katalog izložbe), Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 2002. (L. Čoralić)
Na pragovima Nina: (Ad limina Aenone), Nin, 2002. (M. Sladonja)
Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, sv. 2., HAZU, Zagreb, 2002. (T. Luetić)
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, sv. 20., Zagreb, 2002. (Z. Jelaska Marijan)
IN MEMORIAM
PRIMLJENE PUBLIKACIJE

1003052
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2004.
17 x 24 cm, 252 str.
Časopisi