Kana, kršćanska obiteljska revija, rujan 2021.

Autori:

1,73 €
s PDV-om

Rujanski broj Kane obogaćen je nizom tekstova koji svjedoče aktualne probleme i raznovrsne teme koje će čitatelja potaknuti na razmišljanje i pomoći mu u kršćanskom razumijevanju i djelovanju.

Na prvim stranicama, u Pitanju sadašnjega trenutka, Josip Grbac promišlja o cijepljenju kao činu ljubavi, a tom se temom bavi i Krešimir Cerovac, s naglaskom na činjenicu da mnogi vjernici i dalje drže da je opravdano protivljenje sadašnjim cjepivima. U kontekstu teme zanimljivu perspektivu prikazala je Martina Vuk-Grgić člankom Moralni stres: moralno-etička dilema ili poziv upomoć? (baveći se moralno-etičkim dilemama među zdravstvenim djelatnicima uslijed pandemije, kao i strahom od samoće i umiranja kod pacijenata).

Središnji dio Kane čini razgovor s prof. dr. sc. Stjepanom Balobanom o njegovoj novoj knjizi Dijalog u Crkvi i u društvu. Kršćanin i svijet.

Redovita kolumna Stjepana Balobana u Kani ovoga se puta bavi temom svećeničkoga zajedništva u različitosti. Prof. Baloban propituje, među ostalim, odnos starijih i mlađih svećenika te što jedni od drugih mogu naučiti, stavljajući naglasak na pozitivno u njihovoj legitimnoj različitosti. Temom starijih u rubrici Zlatno doba i ovoga se puta bavi Slavica Dodig (Ljudska mudrost napaja se božanskom mudrošću), te Rafael Rimić u rubrici Odgoj za medije u kojoj piše o umirovljenicima koji žele više medijske pismenosti.

U Kani piše i don Lush Gjergji: Svetica života i ljubavi – Majka Terezija (5. obljetnica kanonizacije), Ivan Šarčević: Bog ili bogatstvo, Đurica Pardon: Prema obnovi Božjeg i našeg doma. Rujanska Kana obilježava i početak školske godine (Leali Osmančević, 1000 pitanja, 1000 odgovora – nova školska godina dječjim očima Nikola Kuzmičić, Poučavanje u vjeri), a tu su i mnoge druge zanimljive teme i rubrike, od Ženske strane medalje (Ivana Ivančić Medved), političkih tema Tončija Tadića i Stanka Uršića do Novih meditacija (Josip Sanko Rabar), Zdravlja, Putopisa, Filma… 

1004566
0353-2828
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Klamano
2021.
20,8 x 27,5; 68 str.
Časopisi