Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa - eKnjiga

Autori:

Adalbert Rebić
5,97 €
s PDV-om

Kako preuzimati i kako koristiti eKnjige Kršćanske sadašnjosti pogledajte OVDJE.

Autor, Adalbert Rebić nalazi korijene euharistijske gozbe u židovstvu Isusova vremena te stoga euharistiju tumači poglavito u svjetlu židovske pashalne večere kakva je bila i Isusova posljednja večera. Židovska pashalna večera jest pralik kršćanske euharistije. Tu se nalaze židovsko-kršćanske poveznice koje mogu biti polazište za međureligijski dijalog.

Knjiga Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa pokazuje potom koju je ulogu euharistija imala u životu ranog kršćanstva te što o euharistiji uči Drugi vatikanski koncil. Raspravi o euharistiji autor dodaje prikaz povijesti Križnoga puta, opis Golgote ili Kalvarije, mjesta Isusova raspeća, te raspravu o ranim židovskokršćanskim znakovima za Isusa i o križu.

2010631
978-953-11-1536-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2005.