Dom za sve narode - eKnjiga

Hermeneutika Staroga zavjeta u Novom zavjetu

Autori:

Mario Cifrak
18,00 €
s PDV-om

Kako preuzimati i kako koristiti eKnjige Kršćanske sadašnjosti pogledajte OVDJE.

Hermenutika Staroga zavjeta u Novom znači evangeliziranje, navještaj evanđelja, Isusa i to uskrsloga. Znači uputiti na Put, tj. da postanu kršćani koji su se tako nazivali. Cilj je Isus, Uskrsli, odnosno uskrsnuće. Autor ove knjige egzegezom starozavjetnih tekstova o Hramu u Novom zavjetu upućuje čitatelja na nakanu hagiografa kako bi se moglo poruku aktualizirati i primjenjivati u životu Crkve. Poput Filipa iz Djela apostolskih autor želi ovom knjigom čitatelja uputiti u Pisma o Hramu u Novom zavjetu, i to u svjetlu događaja Isusa Krista, kako bi čitatelju pokazao na koji se način ona odnose na Isusa Krista. Djelo Dom za sve narode pruža jedan od uvida u formiranje teologije Novoga zavjeta jer govori o samoshvaćanju crkvene zajednice u odnosu na starozavjetno ishodište iz kojega je potekla i čiju baštinu pokušava revalorizirati u svjetlu iskustva uskrsloga Isusa Krista. Kao takva, knjiga pruža uvid u značajne teme iz područja nastanka prve crkvene zajednice, ali isto tako pruža novo svjetlo na starozavjetnu baštinu kojom se Crkva hranila.

Autor Mario Cifrak, OFM, pročelnik je Katedre Svetog pisma Novoga zavjeta na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Postigao je licencijat iz biblijskih znanosti na Papinskome biblijskom institutu u Rimu i doktorat teologije u Freiburgu/i. Br., u izdanju Kršćanske sadašnjosti objavljeno je već nekoliko njegovih djela.

2010880
978-953-11-1771-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2022.