Veritatis gaudium - Radost istine / Odgajati za solidarni humanizam (D-180) - eKnjiga

Apostolska konstitucija o crkvenim sveučilištima i fakultetima / Za izgradnju „civilizacije ljubavi“

4,78 €
s PDV-om

Kako preuzimati i kako koristiti eKnjige Kršćanske sadašnjosti pogledajte OVDJE.

U jednom svesku donose se dva važna dokumenta koji, svaki na svoj način, žele pridonijeti izgradnji „civilizacije ljubavi“. Prvi, onaj pape Franje u obliku apostolske

konstitucije, tiče se crkvenih sveučilišta i fakulteta, a drugi, onaj Kongregacije za katolički odgoj, nastavlja tamo gdje je stao dokument pape Pavla VI. „Populorum progressio“ iz 1967. godine. Pozivajući se na dosadašnje dokumente crkvenoga učiteljstva papa Franjo ovim dokumentom daje Opće odredbe o naravi i ciljevima crkvenih sveučilišta i fakulteta kao i općenito o akademskoj zajednici, o upravljanju u tim zajednicama te donosi propise o pojedinim sudionicima, nastavnim planovima i svemu što se odnosi na ustroj tih institucija.

2061801
978-953-11-1407-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2018.