Laurin nos - eKnjiga

Hrvatska religiozna lirika šesnaestoga stoljeća

14,34 €
s PDV-om

Kako preuzimati i kako koristiti eKnjige Kršćanske sadašnjosti pogledajte OVDJE.

Knjiga Laurin nos, Krešimira Šimića monografska je obrada hrvatske religiozne lirike 16. stoljeća. Iako je religiozna lirika toga razdoblja predmet proučavanja koji nije posve zanemaren u nacionalnoj filologiji, te postoje studije posvećene religioznomu pjesništvu kanonskih autora, poput Marka Marulića ili Mavra Vetranovića, sustavno proučavanje toga korpusa izostalo je. Knjiga Krešimira Šimića predstavlja stoga prvu književnopovijesnu sistematizaciju i valorizaciju toga, dosad nedostatno istraženoga, dijela hrvatske ranonovovjekovne književnosti.

2090520
978-953-11-1775-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2022.