Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem - eKnjiga

Autori:

Tonči Matulić
16,72 €
s PDV-om

Kako preuzimati i kako koristiti eKnjige Kršćanske sadašnjosti pogledajte OVDJE.

Tekstovi u ovoj knjizi prigodno su pisani i objavljivani u obliku kolumni u Kršćanskoj obiteljskoj reviji Kana u razdoblju od siječnja 2011. do prosinca 2018. godine, dakle punih osam godina.

U prvome dijelu knjige, koji donosi petnaest tekstova, sustavno se promišlja o grijehu svih grijeha, dotično o oholosti, predstavljajući intimne strukture toga glavnog i korijenskog grijeha za kojega je sv. Augustin ustvrdio da je initium omnis peccati – početak svakoga grijeha. No trebaju su također zasijecale u živo tkivo društvene i crkvene zbilje pa donose promišljanja o aktualnim temama i izazovima, a ne samo o teološkim načelima. Zbog toga se na načelna promišljanja o strukturama grijeha oholosti nadovezuju promišljanja o nekim konkretnim eklatantnim manifestacijama struktura grijeha oholosti u hrvatskome društvu. Treći dio ove knjige donosi promišljanja o manifestacijama struktura grijeha oholosti u međunarodnoj zajednici. U četvrtome dijelu knjige sadržana su promišljanja o vjeri i milosrđu kao jedinom istinskom i djelotvornom lijeku kojim možemo izliječiti smrtonosnu bolest oholosti koju može izliječiti samo Bog svojim milosnim zahvatom.

2103821
978-953-11-1358-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2020.