Moja Crkva u svjetlu papâ - e-knjiga

Od Pija XII. do Franje

Autori:

Helmut Krätzl
14,40 €
s PDV-om

Na svoj 85. rođendan bečki pomoćni biskup Helmut Krätzl osvrće se unatrag te promatra koliko je sedam papa, koje je doživio, obilježilo pa i promijenilo Crkvu. Pogled na pape, na njihove izjave, a još više na njihov nastup, jasno pokazuje koji je put Katolička Crkva prošla u prošlim desetljećima. Raspon seže od Pija XII., koji je još apsolutistički upravljao Crkvom, sve do Franje koji propovijeda i živi siromašnu Crkvu koja služi. Ivan XXIII. je Crkvu koja je sebe promatrala kao jedinu koja spašava, Koncilom široko otvorio prema drugim Crkvama i religijama te prema svijetu. Pavao VI., Ivan Pavao II. i Benedikt XVI. su svaki na svoj način papinskoj službi podarili nove dimenzije, ali su dijelom zanemarili unutarnju obnovu Crkve u duhu Koncila. Autor ove knjige, od 1977. pomoćni bečki biskup, „svoje“ je pape dijelom više puta osobno susretao, a od Drugog vatikanskog koncila, na kojemu je sudjelovao kao stenograf, strastveno se zalagao za Crkvu i njezinu obnovu. Helmut Krätz u ovoj knjizi Moja Crkva u svjetlu papâ iznenađujuće uvide u 75 godina crkvene povijesti koje je izbliza proživljavao te kasnije suoblikovao kao svećenik i pomoćni biskup u Austriji.

2270930
978-953-11-1683-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2022.