Evanđelje po Marku - prvi dio (1,1 - 3,6)

Uvodna pitanja i komentari (niz: Komentari 3)

Autori:

Ivica Čatić
19,91 €
s PDV-om
Težina: 0.45 kg

Riječ je o prvom dijelu komentara Evanđelja po Marku te izvornom djelu na hrvatskom jeziku. Hrvati se kao mali kršćanski narod ne mogu pohvaliti bogatom tradicijom takve literature pa je pojava novoga komentara bilo kojega evanđelja uvijek značajan događaj na teološkom i crkvenom planu. Ovaj komentar Evanđelja po Marku ima trodijelnu strukturu. On je u osnovi egzegetsko-teološka analiza evanđeoskoga teksta, što je obrađeno u prvom dijelu. Svaki je evanđeoski odlomak obrađen još u njegovom literarno-teološkom i povijesnom kontekstu, a taj drugi dio obilježen je pristupačnim i razumljivim jezikom. U trećem dijelu nude se točke za duhovno promišljanje i primjenu teksta u stvarnom životu. Kada budu gotova sva tri predviđena sveska, bit će to prvi izvorno hrvatski komentar Markova evanđelja. 

9010860
978-953-11-1557-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2022.
17 x 24; 250 str.
Biblica
Teologija

Možda će Vam se i ovo svidjeti