Deus caritas est - Bog je ljubav (D-143)

Enciklika biskupima, prezbiterima i đakonima, posvećenim osobama i svim vjernicima laicima o kršćanskoj ljubavi

Autori:

Benedikt XVI.
5,50 €
s PDV-om
Težina: 0.10 kg

Deus caritas est - Bog je ljubav, nastupna je enciklika pape Benedikta XVI. Joseph Ratzinger je već otprije svrstan među najveće suvremene teologe, a to dolazi do izražaja i u ovoj enciklici. Papa preuzima temu iz Prve Ivanove poslanice (14, 6): Bog je ljubav, i tko u ljubavi ostaje, u Bogu ostaje, i Bog u njemu, i obrađuje ju u dva dijela. U prvom dijelu enciklike Deus caritas est - Bog je ljubav papa filozofski, filološki i teološki obrađuje pojam ljubav te polazeći od starogrčkog pojma "eros", koji označava poglavito tjelesnu ljubav, analizira različite oblike ljudske ljubavi. Svoje razmatranje uzdiže na koncu do nadnaravne ljubavi između Boga i čovjeka. U drugom dijelu enciklike Deus caritas est - Bog je ljubav papa naglašava da Crkva treba izvršavati zapovijed ljubavi koju je dobila od svog Učitelja, Isusa Krista. Ona to čini preko karitativne djelatnosti, započete još u prvim stoljećima svog postojanja u obliku službe pomaganja potrebitima koja se zvala "diakonia". Nakon ukazivanja na neka pogrešna shvaćanja karitativnog rada Crkve tijekom povijesti, u okviru čega podsjeća na dugu i plodnu tradiciju socijalnog nauka Crkve, papa pojašnjava što bi on uistinu trebao biti te encikliku završava poticajem na molitvu kojom karitativni rad treba biti nadahnut i hranjen.

9061434
978-953-11-1763-0
Kršćanska sadašnjost
V. izdanje, Zagreb
Meki
2023.
Dokumenti

Možda će Vam se i ovo svidjeti