The Fourth Lateran Council: An Event that transformed Europe

39,00 €
s PDV-om
Težina: 0.59 kg

Među brojnim događajima i društvenim procesima koji su obilježili srednji vijek, Četvrti lateranski koncil nedvojbeno je onaj koji je duboko promijenio društvo. Ovo izdanje zbornik je radova sa znanstvenoga simpozija “The Fourth Lateran Council: An Event that transformed Europe” - "Četvrti lateranski koncil: događaj koji je preobrazio Europu" održanoga u studenom 2015., u organizaciji Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Knjiga je izdana na engleskom jeziku, a sadržava 14 znanstvenih radova.

9103790
978-953-11-1270-3
Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Hrvatskom franjevačkom provincijom sv. Ćirila i Metoda, Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
I. suizdanje, Zagreb
Meki
2019.
15,5 x 23,5; 396 str.
Izvan nizova