Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti (od srednjeg vijeka do suvremenosti)

Zbornik radova s V. Kongresa hrvatskih povjesničara

19,91 €
s PDV-om
Težina: 0.58 kg

Zbornik koji se nalazi pred čitateljem sadrži radove predstavljene na V. Kongresu hrvatskih povjesničara održanom u Zadru od 6. do 9. listopada 2016. godine u sklopu sekcije crkvene povijesti naslovljene Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti (od srednjega vijeka do modernoga doba). Budući da su pripadnici kako hijerarhije Katoličke Crkve, od kapelana do biskupa, tako i crkvenih redova bili iznimno društveno angažirani, te su svojom involviranošću ostavili trag u gotovo svim sferama života, nemali je broj primjera sukoba, kriza i solidarnosti unutar Katoličke Crkve, ali i »izvan« nje na području današnje Hrvatske. Upravo je stoga cilj sekcije bio prikazati krize, sukobe i/ili solidarnost u djelovanju pripadnika Crkve na hrvatskom području od srednjega vijeka do modernoga doba, čime bi se pružile nove perspektive budućim istraživanjima. U Zborniku se sagledavaju različiti primjeri sukoba, kriza i solidarnosti u hrvatskoj crkvenoj povijesti. Možemo zaključiti kako je nesmiljena činjenica da su krize, sukobi i solidarnost isprepleteni te su neodjeljiv dio povijesti Crkve u Hrvata, a pojedine aspekte te povijesti nastoje rasvijetliti autori ovoga zbornika i time potaknuti njezino daljnje istraživanje. 

9104240
978-953-11-1596-4
Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2021.
17 x 24,5; 196 str.
Izvan nizova

Možda će Vam se i ovo svidjeti