Otisci suvremene kulture

27,00 €
s PDV-om
Težina: 0.66 kg

Tekstovi sabrani u ovoj knjizi nastali su iz opažanja i promatranja, a onda i promišljanja kulturalnih pojava i promjena, a koje se eminentno tiču čovjeka.

Kultura je jedan od onih pojmova koji nisu određeni jednoznačno i zauvijek. U najopćenitijem smislu kultura označava sve ono što je poteklo od čovjekova duha, od najprimitivnijih (u značenju prvih) oruđa do najprofinjenijih umjetničkih djela. Naime, čovjekov duh se očituje u njegovu djelovanju, a to djelovanje, s jedne strane stoji pod utjecajem kulture, a s druge strane utječe na kulturu.

Autori ovom knjigom uzroke i kontekst raznoraznih kulturalnih kriza suvremenog doba kritički iščitavaju kao otisak duhovne krize koja je pak prije svega odraz krize slobode, krize identiteta i time u konačnici moralne krize. Stoga su filozofska vrjednovanja iznesena u knjizi dobrodošli otisci zaboravljenih duhovnih uporišta i orijentira.

Ivan Dodlek je docent, a Nenad Malović izvanredni profesor na Katedri filozofije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. 

9104440
978-953-11-1755-5
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2023.
17 x 24,5 cm; 304 str.
Izvan nizova