Bogatstvo suosjećanja

29,00 €
s PDV-om
Težina: 0.65 kg

U knjizi Bogatstvo suosjećanja autori Josip Bošnjaković i Sanda Smoljo-Dobrovoljski pišu o suosjećanju iz interdisciplinarne perspektive, to jest iz teologije i psihologije. Knjiga je plod višegodišnjeg znanstvenog rada, plod znanstvene i stručne refleksije, iskustva, kao i znanstveno-stručne kritike i povratne informacije. Autori pišu knjigu i nakon više od deset godina radnog iskustva u psihoterapiji s osobama u njihovim različitim potrebama te je stvarnost u kojoj rade svojevrsni filtar njihovog pisanja u ovoj knjizi.

Jedna od središnjih misli naše knjige jest kako je Bog kršćana Bog koji suosjeća, te da je Isus utjelovljeno Božje suosjećanje. Suosjećanje je izlazak iz sebe, iz vlastitog sebstva, ususret drugima, pri čemu se o-bog-aćuje osobnost i osobe koja suosjeća kao i ona osoba prema kojoj je usmjereno suosjećanje.

Riječ suosjećanje u zadnjim desetljećima počela je i u hrvatskom jeziku dobivati na značenju. Trenutno ne postoji slična studija ni na hrvatskom jeziku ni na nekom drugom jeziku koja je na ovaj način, u interdisciplinarnom pristupu, obradila riječ suosjećanje, s naglaskom na teološkom promišljanju, utemeljenom na Svetom pismu, te obogaćeno psihološkim i terapeutskim iskustvima i uvidima.

Autori su se uvjerili, na temelju znanstvenog i stručnog rada, kako suosjećati s drugima čini život kvalitetnijim, boljim, perspektivnijim, ostavljajući trag mira za sve one koji su uključeni u proces suosjećanja. To uvjerenje žele prenijeti ovom knjigom.

Josip Bošnjaković rođen je 29. rujna 1978. u Vukovaru. Za svećnika Đakovačko--osječke nadbiskupije zaređen je 2003. godine. Na Papinskom sveučilištu Salezijana u Rimu doktorirao je 2012. godine iz područja psihologije, a 2013. godine postaje i psihoterapeut smjera transakcijske analize (CTA). Od  2012. godine zaposlen je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (KBF-u) u Đakovu te od 2013. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Sanda Smoljo-Dobrovoljski rođena je 2. siječnja 1982. godine u Sarajevu. Udana je i majka dvojice sinova, Petra i Mateja. Nakon završenog studija teologije u Sarajevu upisuje studij dubinske psihologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je i doktorirala 2015. godine. Završila je edukaciju u trajanju od pet godina za grupnu analitičarku na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Od 2019. godine zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Znanstvena je suradnica  te supervizorica u Centru za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

9104590
978-953-11-1830-9
Hrvatsko katoličko sveučilište
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Meki, klapne
2024.
15 x 23 cm; 444 str.
Izvan nizova