Biram slobodu - udžbenik

Udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole

9,49 €
s PDV-om
Težina: 0.20 kg

Autorice Barbara Sipina i Mirjana Novak udžbenik za katolički vjeronauk 6. razreda osnovne škole Biram slobodu su koncipirale u devet cjelina (Za slobodu si stvoren, Od ropstva do slobode, Crkva – to smo mi?, Crkva tijekom povijesti, Isus Krist – Osloboditelj, Marija – mati slobode, Sakramenti – Isus među nama, Crkva u crkvi, Dodatak). Na kraju udžbenika navedene su međupredmetne teme.

Udžbenik je protkan brojnim sadržajima koji učenika nerijetko upućuju na daljnje istraživanje, samostalno promišljanje i djelovanje. „Oslobodi se, razmišljaj, čitaj, promatraj, postavljaj pitanja i traži odgovore“, ističu na samom početka udžbenika autorice, progovarajući kroz likove Dore i Josipa koji dijalogom prate sadržaj čitavoga udžbenika i, na način blizak učenicima, komentiraju, ohrabruju ili pak otvaraju nove teme, potiču nove dijaloge. 

Udžbenik pridonosi stjecanju funkcionalnoga znanja, razvijanju učenikovih sposobnosti i vještina rješavanja problema i donošenja odluka, potiče kreativnost i inovativnost te razvoj kritičkog mišljenja i metakognicije. 

Također, udžbenik potiče primjenu metoda aktivnog učenja i raznovrsnih nastavnih strategija, upućuje na dodatne izvore za stjecanje kompetencija te potiče na proširivanje i produbljivanje znanja. Na kraju svake cjeline udžbenika ponuđen je digitalni alat za samovrednovanje, a elektronički dio udžbenika obiluje interaktivnim sadržajima, audiovizualnim materijalima i dodatnim tekstualnim zapisima.

9130792
978-953-11-1700-5
Kršćanska sadašnjost
III. izdanje, Zagreb
Meki
2022.
19,5 x 26 cm; 92 str