Korizmeni komplet – Na putu u život

Autori:

10,50 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg

Korizmeni komplet donosi tri naslova vrsnih autora i tema koje pridonose cjelovitoj pripravi za blagdan Uskrsa. Knjiga Na putu u život, iz pera Karla kardinala Lehmanna, donosi duhovne poticaje za korizmeno i uskrsno vrijeme, vodeći čitatelja kroz glavne korizmene te kasnije uskrsne teme, od svog polazišta na Čistu srijedu sve do kraja uskrsnog vremena, na svetkovinu Duhova. 

Dio ovog kompleta je i Križni put koji ukazuje na samo srce duhovnosti Josemarie Escrive de Balaguera, utemeljitelja Opusa Dei. Molitvenik je više namijenjen misaonoj, negoli usmenoj molitvi. Svaka postaja, naime, popraćena je autorovom kontemplacijom i točkama za razmatranje uzetim iz njegovih propovijedi i duhovnih nagovora. Postaje su također ilustrirane fotografijama brončanog reljefa križnoga puta iz crkve sv. Josemarije Escrive u Rimu.

Komplet zaokružuje predivna knjiga razmatranja don Lusha Gjergjia, Pobjeda križa. „Pisao sam misleći na sve ranjene u duši ili na tijelu, opterećene, zabrinute, osamljene, kojima je jedini vjerni 'prijatelj' patnja... Jedan život, jedan primjer, jedna smrt, jedna borba završila je pobjedom, uskrsnućem“, navodi među ostalim autor.

Cijena kompleta je 10,50 eura, umjesto 15 eura u punoj cijeni.

9231611
Kršćanska sadašnjost
2024.
Metanoja